Aalborg

Stop bekymring om konkurrenceforvridning

Af John Mørch Formand, Dansk Vægtløftnings-Forbund & Næstformand SIFA Solvangen 5 Aalborg SØ: MOTIONSCENTRE: I Nordjyske Stiftstidende kunne man torsdag 23. december læse om venstrepolitikeren Signe Friis"s bekymring om Folkeoplysningsudvalgets beslutning om at give kommunal støtte til foreningsbaserede motionsafdelinger. Signe Friis er bekymret for, om beslutningen vil virke konkurrenceforvridende i forhold til de private centre. Jeg kan kun trøste Signe Friis med, at hendes bekymring er særdeles ubegrundet ud fra følgende kendsgerninger : - Der er tale om et 2 årigt forsøgsprojekt - Det økonomiske tilskud pr. projekt er op til 25 % af de samlede udgifter dog maks. 50.000,- kr. Allerede her vil der blive tale om så stor en egenfinansiering, at ansøgerskarer vil blive stærkt begrænset. - I efteråret 2006 gennemføres en ekstern evaluering af de støttede projekter med henblik på evt. udarbejdelse af fremtidig politik for området. - Det er kun godkendte foreninger, der vil kunne søge om støtte og på denne både sikrer man sig også en reel brugerindflydelse. Dette meget væsentlige element har man jo ikke i de kommercielle centre. - Der ydes kun tilskud til foreninger, hvis hovedaktivitet kan relateres til en motionsafdeling/hold. - Foreningen/aftenskolen forpligter sig til at udarbejde en politik for anvendelsen af motionsafdelingen. - Effektiv dopingkontrol idet Anti Doping Danmark til enhver tid kan komme og teste uanmeldt i modsætning til de private centre, hvor dopingkontrollen er frivillig og kun ca. 10 % af samtlige private centre er tilmeldt denne ordning. - "Motion på recept" og andre sundhedsfremmende initiativer er områder hvor politikerne gang på gang anmoder den etablerede idrætsverden om at tage et ansvar. Ved etablering af foreningsbaserede motionsafdelinger viser den etablerede idrætsverden og aftenskolerne, at man er parat til at påtage sig dette ansvar. Flere større byer har drøftet evt. støtte til foreningsbaserede motionsafdelinger, men ingen har tidligere haft mod til at træffe de endelige beslutninger. Nu "viser Aalborg vejen" , og jeg er stolt over at bo i en by, der tør gå nye veje med en generel nytænkning og normdannelse indenfor foreningstræningskulturen.