Overenskomster

Stop blokader

BRYGHUS M.M.: 3F¿s blokade af bl.a. Nørrebro Bryghus kan udløse et forbud mod at blokere virksomheder, der har en overenskomst i forvejen. Både regeringspartierne og Dansk Folkeparti mener, at der er behov for et sådant forbud. Kristelig Fagbevægelse ser frem til, at regeringen handler hurtigt. For det er både urimeligt og udtryk for manglende respekt, når 3F forsøger at tvinge sig til en overenskomst, hvor der allerede er en overenskomst, og hvor medarbejderne er godt tilfredse med den løn og de arbejdsvilkår, den overenskomst giver dem. Det er derfor glædeligt, at der er udsigt til, at den slags ikke længere skal have lov at finde sted på det danske arbejdsmarked. Indtil loven kommer, vil vi opfordre 3F til at holde op med at chikanere de lønmodtagere, der arbejder under en overenskomst med Kristelig Fagbevægelse, men i stedet koncentrerer sig om at få overenskomster med de mange virksomheder, der ikke har en overenskomst.