Drab

Stop bombninger

Til udenrigsminister Per Stig Møller. Vi vil gerne takke for Deres svar af 3. november 2008 på vores tidligere henvendelse af 14.10.08 om de katastrofale forhold for krigsflygtninge på Sri Lanka.

Siden da er den humanitære situation for de tamilske krigsflygtninge imidlertid blevet forværret. Derfor vil vi nu bede Dem kontakte den indiske og srilankanske udenrigsminister og anmode disse om øjeblikkeligt at stoppe bombninger af civile, indføre våbenhvile i Sri Lanka og ikke mindst at tillade nødhjælpsorganisationer at arbejde i området. Sri Lankas bombninger 26. Og 27. januar 2009 af regeringens erklærede "sikkerhedszone" har kostet over 300 civile liv. Og adskillige hundreder af sårede. Her kommer en situationsrapport om krigen i Vanni-området det nordøstlige Sri Lanka og et råb om uopsættelig hjælp: 50.000 srilankanske soldater og 8000 indiske soldater er i gang med en militær offensiv fra 8 forskellige retninger mod ca. 450.000 tamilere på et areal på mindre end 250 kvadratkilometer . I hele verden er det kun den srilankanske regering der på denne måde dræber sine egne indbyggere med artilleri- og flybomber. De srilankanske angreb har alene 26.01.09 dræbt over 300 civile og såret over adskillige hundreder og herunder mange småbørn. 29.01.09 bringer Det Internationale Røde Kors 226 alvorligt sårede mennesker inklusive småbørn til Vavuniya sygehus. Den Sri Lankanske regering nægtede journalister adgang til at interviewe de sårede og til sygehusets område overhovedet. Det er givetvis, fordi den srilankanske regering ønsker at skjule dens krigsforbrydelser imod civile overfor verdensopinionen. Der er mediecensur i Sri Lanka, hvor det er forbudt at skrive noget om krigen, og overtrædelse medfører likvidering. Således er for nylig en redaktør på den engelsksprogede avis The Sunday Leader, Lasantha Wikramatunga, blevet likvideret på åben gade i hovedstaden Colombo. Siden regeringen genoptog krigen er 17 journalister myrdet i Sri Lanka. På den måde er regeringen i stand til at forholde det internationale samfund livsvigtige informationer om at regeringen også nægter tilførsler af nødvendig medicin mm til behandling af de sårede og syge civile, og endog bomber sygehuse. Regeringen udsulter også bevidst civilbefolkningen, idet den forhindrer nødhjælp at komme ind til området, da nødhjælpsorganisationerne generelt er smidt ud af området. Og da den kraftige regn har ødelagt afgrøderne, så er befolkningen helt afhængige af nødforsyninger udefra. På baggrund af ovenstående dokumentation på civilbefolkningens lidelser, påført af deres regerings krigsforbrydelser overfor civilbefolkningen, vil vi indtrængende opfordre Dem som vort lands udenrigsmister om straks at kontakte den indiske og srilankanske udenrigsminister og anmode dem om øjeblikkeligt at stoppe bombninger af civile, indføre våbenhvile i Sri Lanka og at tillade nødhjælpsorganisationer at arbejde i området. Desuden vil vi som repræsentanter for mange tamiler bosiddende i Danmark og til dels danske statsborgere også bede Dem anmode den Sri Lankanske regering om at tillade internationale observatører og journalister til krigsområdet. Den katastrofale humanitære situation for familier og landsmænd i Sri Lanka påvirker danskere med tamilsk herkomst meget og det gælder især at skulle leve i uvidenhed i mange måneder om især familiemedlemmers skæbne.