Stop brug af dødelige våben

Politiet skal ikke være skraldespand for de problemer, vi for tiden ikke kan løse i psykiatrien.

Vi er fuldstændig enige med politiet når de siger, at der må findes en anden måde at håndtere tvangsindlæggelser på, end den nuværende. Vi må konstatere, at vi ikke har satset tilstrækkeligt på de midler, der skal til, når et psykisk sygt menneske skal tvangsindlægges. Ofte udvikler en tvangsindlæggelse sig voldsomt og patient eller betjente skades. Ind imellem ser vi, at et forsøg på tvangsindlæggelse ender med, at patienten bliver dræbt. Det må ikke ske. En psykotisk patient har ofte tanker om overvågning og forfølgelse og vil derfor reagere voldsomt overfor kontante betjente i uniform. Betjentene, som ikke har erfaring med psykotiske patienter, reagerer i mange tilfælde helt forkert på den sindslidendes udfald og sagen bliver endnu mere kompliceret. Vi må sætte os for, at vi ikke vil ende i disse situationer mere. Derfor skal der snarest tages hul på at få etableret psykiatriske udrykningsteams, som ikke må forveksles med de opsøgende psykoseteams, som ofte fejlagtigt nævnes i debatten om udrykning og tvangsindlæggelse. Faguddannede psykiatrimedarbejdere skal udgøre disse udrykningsteams, som sammen med en læge kan rykke ud og hjælpe patienten til en nødvendig indlæggelse. Et sådant team vil kunne gå til opgaven på en helt anden måde end politiet, som ofte giver udtryk for, at deres uddannelse slet ikke indeholder det, der skal til, for at arbejde med psykisk syge mennesker. Et team af erfarne psykiatrimedarbejdere vil have langt bedre mulighed for at håndtere en tvangsindlæggelse, og et sådant team har ikke farlige våben med. Vi må konstatere, at psykiatrien er under voldsomt pres og har været det i flere år. Der er overbelægning på psykiatriske afdelinger. Der er færdigbehandlede patienter, som ikke tages hjem af kommunerne. Tilgangen af patienter til socialpsykiatrien er i voldsom stigning, og i det hele taget har både behandlings- og socialpsykiatri trange kår. Politiet vil gerne finde en løsning. De pårørende har en forventning om, at der snart gøres noget ved sagen, og vi vil som politikere på det kraftigste opfordre til, at der snart sker noget på området. Første skridt kunne være, at lade psykiatrien komme på finansloven næste år - at finansiere psykiatrien over satspuljemidler er uholdbart og giver stor usikkerhed for patienter samt medarbejdere på området. Vi skal beklage, at Danske Regioner endnu ikke har taget sig sammen til at spille ud med en løsning, selv om det er længe siden, at det blev annonceret. Derfor gør vi det nu og håber, at der kan komme skred i sagen.