Stop byggeri

SVINEFARM:Der er ifølge NORDJYSKE (12.1.) ved at blive anlagt en svinefarm med tilhørende gylletank på Jyske Ås. Der er end ikke givet byggetilladelse, og sagen er påklaget til Naturklagenævnet. Hvis der fortsat er noget, der hedder kommunalt selvstyre, bør Brønderslev Kommune naturligvis nægte at give byggetilladelsen. At påbegynde et byggeri, inden sagen er behandlet i Miljøklagenævnet, er udtryk for ringeagt for det store arbejde i Miljøklagenævnet og en laden hånt om de negative miljøkonsekvenser. Miljø omfatter også de ydre forhold, mennesker lever under og påvirkes af. Stop dog dette byggeri. Knud Gammelgaard næstfmd., Landsfor. for Gylleramte, Teklaborgvej 82. 9870 Sindal Knudogpia@gammelgaard.mail.dk