Demens

Stop byggeri

LÆSERBREV

DEMENSENHED:Kære Thorkild Bækkelund. Som formand for Støvring Boligselskab udtrykker du din glæde i Nordjyske, Reblid, over, at det "store" byggeri til demente borgere i Rebild kommune bliver realiseret. Men kunne du selv tænke dig, at skulle bo der, hvis du skulle blive dement? Langt fra Støvring by's centrale faciliteter, såsom butikker, kulturcenter og ikke mindst behandlingmuligheder, læge, fysioterapeut og tandlæge. Samtidig giver beliggenheden af centret, så langt fra Støvring centrum, stort besvær for de pårørende, som ikke selv kan klare tranporten derud, ikke mindst for pårørende til de stakkels demente fra den øvrige del af Rebild kommune uden for Støvring området. Så vidt jeg har forstået vil kommunens "vise mænd" i plejesektoren samle alle demente på centret uden omtanke for de pårørendes mulighed for at besøge og eventuelt deltage i den daglige omsorg af deres "deporterede" demente familiemedlemmer helt ude i Ådalen. Hvad er der egentlig i vejen med de nuværende demensafsnit på de lokale plejecentre? Hvis planen realiseres, vil mange demente medborgere i Rebild kommune blive isolerede på centret i Ådalen, udelukket fra talrige sociale aktiviteter i deres kendte lokalmiljø, hvor de har boet i mange år. En sådan isolation forværrer kun deres demenstilstand. Nej, Thorkild. Dette center er efter min mening et uheldigt tilbageskridt til de hedengangne anstalter for "åndsvage", som man nedlagde for 30 år siden. Stop byggeriet nu. Ligesom man stoppede Kulturcentret ved Stubhuset. Byg et nyt rådhus i Ådalene i stedet for og udbyg faciliteterne for vore ældre svage medborgere centralt i lokalområderne.