Stop centralisering

Stilheden har sænket sig over udkantsområderne.

Skattepolitik 16. september 2010 06:00

Nu har støvet fra sommergruppemøderne lagt sig, Lars Løkke Rasmussen er taget tilbage til København efter at have forsøgt at råde verbalt bod på den ødelæggende politik over for de såkaldte udkantsområder og Fælleslisten er løbet på grund i konstateringen af, at de ikke kan blive enige om andet end en - i sig selv - glimrende modstand mod den centralisering, som har plaget os i årtier. Nu har stilheden desværre igen sænket sig over udkantsområder uden mange konkrete forslag til at vende udviklingen. Men så er det jo godt, at Retsforbundet kan tilbyde mere og er på vej tilbage. For selvfølgelig skal centraliseringen standses. Det har Retsforbundet altid arbejdet for. Konkret ved oprettelse og udflytning af offentlige institutioner skal udkantsområder tilgodeses - ikke kun når det gælder sygehuse. Nedlæg regionerne og overlad deres opgaver til decentrale statsforvaltninger. Kreativiteten i kommunerne for nye bæredygtige løsninger skal gives fri, så servicemuligheder kan forbedres. Giv frihed til mere boligbyggeri på landet og at andre erhverv end landbrug kan foregå på landbrugsejendomme kun begrænset. I dag ligger statsstyring som en spændetrøje om kommunerne. Ved oprettelse og udflytning af offentlige institutioner skal udkantsområder tilgodeses. Nedlæg regionerne og overlad opgaverne til decentrale statsforvaltninger. Den mest effektive vej for at hele Danmark er - også på længere sigt - til at ligestille udkantsområderne med de mere udviklede, er en skattereform. Det er usundt, at långivningen sker på baggrund af ejendomsværdier i stedet for på grundlag af det projekt, virksomheden præsenterer. Og for virksomheder i udkantsområder er det ødelæggende. Den bedste løsning for alle vil være en skattereform, der inddrager de samfundsskabte beliggenhedsværdier (det vil reelt sige jordværdier), og at provenuet herfra anvendes til nedbringelse af skatten på arbejde. En statsgrundskyld på 1%, gradvist og lempeligt stigende, vil være det indlysende instrument. Det vil også betyde en lavere beskatning, hvor jordværdierne er lavest til fordel for udkantsområderne. Trafikmulighederne forbedres så der bliver langt bedre mobilitet. Det er et mål at ingen kommunal hovedby må være længere en tre timer fra København og ikke længere end to timer fra enten Århus eller København. Ved planlægning af den lokale kollektive trafik sørge for en trafikbetjening i yderområderne, så det rent faktisk er muligt for andre end bilister at komme frem og tilbage. Det kan ske ved at anvende moderne, bæredygtige trafikformer. Det er bare nogle af de hovedområder, hvor der skal ændres, hvis udviklingen for udkantsområderne skal ændres. Det kræver nytænkning og vilje til ikke blot kortsigtede løsninger, men også strukturændringer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...