EMNER

Stop chikanen

Venstres uddannelsesordfører, Gitte Lillelund Bech, kom 18.4. med et udspil om, at Undervisningsministeriets årlige tilskud til Operation Dagsværk på 500.000 kr. skal skæres væk fra 2004. "penge, som Undervisningsministeriet uddeler, ikke skal bruges til u-landsbistand". Udspillet viser, hvor snævert det borgerlige flertal i Folketinget forstår begreber som undervisning og indlæring. Undervisning og læring er ikke kun noget, der foregår på en skolebænk, men i høj grad også gennem aktivt at være med til at gøre en forskel. I øvrigt mener jeg, at Operation Dagsværks undervisningsmateriale generelt er af høj faglig kvalitet. For mig er det vigtigste ved Operation Dagsværk ikke, at de kan samle mange penge ind, men at de er i stand til at skabe solidaritet og forståelse mellem unge i Danmark og unge i ulandene. Det her virker som politisk chikane, hvor man når man nu ikke kan blande sig i, hvilke projekter Operation Dagsværk vælger at samle ind til, stiller spørgsmålstegn ved den undervisningsmæssige værdi af deres indsats. Hvorfor spørger man ikke gymnasielærerne om deres vurdering? Mange af dem har i den sidste tid udtalt, at de har stor glæde af både indsamlingsdelen og materialerne fra Operation Dagsværk i forbindelse med undervisningen i geografi og samfundsfag.. Jens Erik Ohrt sekretariatsleder, Arbejderbevægelsens Internationale Forum. Nyropsgade 14, København V.