Lokalpolitik

Stop det evindelige klynkeri

Poul Schlüter præsterede i sin tid at tale et opsving i gang via en ukuelig optimisme i sine udtalelser. Man må ikke håbe for Nordjylland, at det modsatte også gælder. Man skal nemlig lede længe efter en amtsborgmester, der så konsekvent formidler det rene sortsyn i forhold til landsdelen, som Orla Hav.

Nu har regeringen opfyldt sit løfte om at tilføre Nordjylland 200 mio. kr. for at sætte skub i udviklingen, og man skulle forvente en tilfreds kommentar fra amtsborgmesteren. Men nej. Nu er det de forkerte kasser, pengene kommer fra, så Orla Hav er sædvanen tro både skuffet og overrasket. Det er vi andre også. Men det er over, at amtet med amtsborgmesteren i spidsen gang på gang selv blokerer for ny udvikling i Nordjylland gennem en planpraksis, som er markant mere restriktiv end i resten af landet. Det virker barokt, at der jamres og klynkes over, at staten og regeringen gør for lidt for Nordjylland, når man ikke engang vil hjælpe sig selv. Et par eksempler: Blokhus Klit Golf vil gerne etablere et mindre antal golfhytter med henblik på at kunne tilbyde et koncept, der hedder golfferie. Det må man ikke for amtet! Golfcentre i andre egne af landet må derimod godt, hvorfor golfturisterne selvfølgelig er tvunget til at fravælge Nordjylland. Fårup Sommerland vil ligeledes gerne etablere hytter/overnatningsmulighed. Det må de ikke for amtet - Legoland og Jesperhus må derimod gerne, men de er jo heller ikke placeret i Nordjylland. - Sådan kunne man blive ved. Kommune efter kommune i Nordjylland har oplevet noget tilsvarende. Samtidig med, at jeg naturligvis anerkender de mange gode og konstruktive tiltag fra amtsborgmesteren i forskellige sammenhænge skal min opfordring til ham derfor lyde: Stop det evindelige klynkeri i forhold til regeringen. Det forstærker indtrykket af et Nordjylland i dyb krise. Og medvirk i stedet til, at vi her i Nordjylland hjælper os selv - det kan vi nemlig godt, hvis vi ellers vil give hinanden lov til det.