Lokalpolitik

Stop det kommunale sløseri

Det er sløseri og udtryk for socialistisk betontænkning, når kommunalpolitikere nægter at gøre brug af redskaber som udlicitering og privatisering

, der kan sikre borgerne i kommunerne mere velfærd for skattekronerne. Udlicitering og privatisering skaber konkurrence, der leder til effektivitet – i øvrigt to ting, der generelt er mangel på i den kommunale sektor. I forhold til f.eks. socialdemokratiske Sverige, halter Danmark bagefter med særligt udlicitering. Udliciteringsgraden i de danske kommuner er faldende. I 2004 var den 12 pct. i 2005 10,7 – et fald på over 12 pct. på blot et år med mindre effektivitet i opgaveløsningen til følge. Det sker samtidig med, at både forskning og hidtidige erfaringer peger på, at udlicitering sikrer den samme eller højere kvalitet og ofte til en lavere pris. Beregninger fra vismændene viser, at hvis de dårligste kommuner kommer op på den gennemsnitlige udliciteringsgrad på ca. 12 pct. fra 2004, kan der spares 2,2 mia., uden serviceniveauet er blevet dårligere. Det er primært i kommuner med socialdemokratisk styre, udliciteringsgraden er lav. Men udlicitering er ikke og skal ikke være et spørgsmål om ideologi, men et spørgsmål om at vælge den bedste og billigste måde at servicere borgerne på. Selvfølgelig kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvad der kan og skal udliciteres og privatiseres, men når vi tør udlicitere og betro livsvigtige opgaver som brandslukning og ambulancekørsel til det private firma Falck, tør vi vel også betro private firmaer at køre med skrald eller klare børnepasning og ældrepleje. Med de nye storkommuner i Nordjylland er udliciteringspotentialet forøget betydeligt. Det er derfor på tide, at borgmestre uanset partifarve får stoppet udliciteringssløseriet.