Børnepasning

Stop det skattevås i Venstre

VK-POLITIK: Det passer ikke, når folketingsmedlem Kim Andersen (V) 4.4. skriver, at Nyrups regeringsperiode var "præget af stadigt stigende skatter og afgifter". Der skete tværtimod en udfladning af skatte-afgiftstrykket. Skatte-afgiftspct.-tallene for Nyrup-perioden var: 48,8 - 49,9 - 49,3 - 49,9 - 50,1 - 51,2 - 48,8 og 49,0 iflg. Danmarks Statistik. Og skønt de borgerlige igen og igen påstår, at skatte-afgiftstrykket især er steget under S-regeringerne, så forholder det sig faktisk sådan, at det især er steget, hver gang de borgerlige har dannet regering! Det blev således øget fra 18 til 23 pct. under V-regeringen 1945-47, fra 20 til 23 pct. under VK-regeringen 1950-53 (skattetrykket blev sænket under S-regeringen 1947-50) fra 32 til 42 pct. under VKR-regeringen (dvs. Danmarks-rekord mht. skattestigning i parlamentarisk tid) fra 41 til 43 pct. under V-regeringen i 1974 og det steg fra 43 til over 50 pct. for første gang i 1988, dvs. i Schlüters og Anders Foghs tid. To tredjedele af skattestigningerne efter krigsafslutningen i 1945 er blevet gennemført af borgerlige regeringer, skønt de kun har siddet i en tredjedel af perioden. Der er således grund til at spørge: Hvor længe endnu skal vi blive ved med at høre, at socialdemokraterne sætter skatte-afgiftstrykket i vejret, mens de borgerlige sætter det ned - når det faktisk forholder sig lige omvendt? Så bruger Kim Andersen i øvrigt sit indlæg til at påstå, at VK-skatteforsalget vil motivere de lavestlønnede arbejdsløse til at tage job. Men for det første bliver der færre af disse jobs - dels fordi mange af dem flyttes til udlandet og dels, fordi den tekniske udvikling medfører en bortrationalisering af disse jobs. Hertil kommer at de 125 kr. ekstra om måneden , som VK-skatteoplægget afser til den lavere lønnede arbejdsløse HK'er eller SiD'er næppe vil stimulere til meget mere arbejdssøgning. Og som Kim Andersen selv erkender det, så skal VKs skattelettelser finansieres "ved en reduceret stigning i det offentlige forbrug" - eller på klart dansk: De skattelettelser, som de borgerlige nu så gavmildt deler ud til borgerne skal betales med nedskæringer i den offt. sektor, dvs. børnepasningen, undervisningen, sygehusene, ældreplejen osv. og med øget betaling for børnepasning, brug af kollektiv transport, og gennemførelse af voksen- og arbejdsmarkedsuddannelser mv. Jo nærmere vi kommer valget, desto tydeligere vil det fremgå, at Anders Foghs hovedløfte under den seneste valgkamp om både at gennemføre skattestop og massive velfærdsforbedringer ikke kan holdes! Der er kun en eneste grund til, at dette VK-skatteoplæg gennemføres og det er at sikre, at de Konservatives formand Bendt Bendtsen ikke taber endnu mere ansigt, end han allerede har gjort. De Konservative havde jo - ufinansierede - skattelettelser som deres hovedløfte. Ved valget i nov. 2001. Læg så mærke til, at Dansk Folkeparti støtter Fogh-regeringens delvist ufinansierede og socialt skæve skatteforslag, mens DF afviser det fuldt finansierede og socialt afbalancerede S-skatteforslag. Det socialdemokratiske skatteforslag sikrer et loft over daginstitutions-udgifterne sv.t. 1000 kr., hvor en vuggestueplads i dag koster i snit 2.500 kr. og en børnehaveplads 1.500 kr. Et folkepensionist-ægtepar får 6.300 kr. mere om året i kraft af S-forslaget, derved at Dansk Folkepartis ældrecheck - der blev en så stor skuffelse for så mange folkepensionister - erstattes af et højere pensionstillæg. Og i modsætning til Fogh-regeringen sender Socialdemokratiet ingen ekstraregninger til kommuner og amter! Der sker altså ingen udhuling af den socialdemokratiske besparelse for daginstitutions-pladserne og den øgede støtte til 730.000 førtids- og folkepensionister - sådan som det sker med Fogh-regeringens skatteforslag. Pengene til S-skatteforslaget hentes bl.a. fra et loft på 100.000 kr. over, hvor meget man kan trække fra i pensions-indbetalinger, en fjernelse af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten - der især er til gavn for de dyre huse; de 20 pct. dyreste huse får en lettelse på knapt 50 pct. mod kun 4 pct.s lettelse for de 20 pct. billigste huse - en højere beskatning af gassen og olien i Nordsøen og af de multinationale selskaber og endvidere fra en overskuds-beskatning i virksomhederne. De borgerlige går hårdt imod disse beskatninger - især overskuds-beskatningen. Men når det danske skattetryk er højere end mange andre landes, skyldes det, at virksomhederne i disse lande bl.a. betaler ofte meget høje sociale afgifter. Derfor kan der vel ikke være noget galt i at bringe den danske skatteopkrævning mere på linie med udlandets, sådan som Socialdemokratiets skatteforslag vil gøre det.