Danmark

Stop DF

ASYL:Laurids Korsgaard mener, at jeg har påduttet ham meninger, han ikke har. Jeg stillede imidlertid blot tre spørgsmål til hans holdninger; de holdninger, han udtrykte i et læserbrev om asylansøgerne i Brorsonkirken. Hans svar til mig kan jeg kun tolke således, at han ligger på linie med Dansk Folkepartis holdninger til asylansøgere. Mennesker, som Danmark kunne have hjulpet, hvis viljen fra magthaverne var til stede. I øvrigt mener jeg, at Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik bør stoppes! Deres selektive danskhed har infiltreret og besmittet ellers tænksomme og anstændige folketingspolitikeres tankegang. Det er ødelæggende og destruktiv for al anden danskhed