Lokalpolitik

Stop efter 16 år i lokalpolitik

Knud Nørgaard har ikke tid til byrådsjob i storkommune

RAVNKILDE:Efter 16 år som medlem af kommunalbestyrelsen i henholdsvis Sejlflod og Nørager Kommune har ungdomsskoleinspektør Knud Nørgaard nu besluttet at stoppe i lokalpolitik. Det sker om godt et år, når storkommunen Rebild med Nørager Kommune som en af de tre kommuner i alliancen bliver en realitet. Manglende tid fremover til byrådsarbejde ligger bag hans beslutning om ikke at genopstille for den tværpolitisk liste i Ravnkilde. - Det politiske arbejde i det nye byråd for Rebild Kommune vil nemlig uden tvivl blive meget omfattende, og det forudser jeg bliver yderst svært at kombinere med mit nuværende arbejde som ungdomsskoleinspektør og musikskoleleder i Sejlflod Kommune, påpeger Knud Nørgaard. Debut i Sejlflod Han er uddannet lærer og underviste på Tofthøjskolen i Storvorde i perioden fra 1971 til 1979, hvor han blev ungdomsskoleinspektør. - Jeg debuterede i 1986 som lokalpolitiker i Sejlflod Kommune for en tværpolitisk liste i lighed med i Ravnkilde. Det blev dog knap et enkelt år i byrådssalen, da familien samme efterår flyttede til Ravnkilde, fortæller Knud Nørgaard. I 1990 blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune som repræsentant for den tværpolitiske liste i Ravnkilde, hvor han siden har siddet uafbrudt. - Det giver efterhånden 16 år, og jeg føler nu at have taget min tjans i lokalpolitik. De mange år har været utrolig spændende, blandt andet en enkelt periode som formand for teknik- og miljøudvalget med stor udadvendt og på samme tid tidskrævende myndighedskontakt til både amtet og ministerier, erkender Knud Nørgaard. Direkte adspurgt om de mest spændende og betydningsfulde beslutninger, han har været med til at træffe som lokalpolitiker, kommer svaret ganske spontant. - Det er den store millionombygning af de tre kommunale skoler samt daginstitutionerne, selv om jeg som valgt for den tværpolitiske liste selvfølgeligt i første række har skullet varetage Ravnkildes interesser i byrådssalen. Set i bakspejlet mener jeg dog fuldt ud også at have varetaget hele Nørager Kommunes interesser, erklærer Knud Nørgaard. Uvis fremtid Han er i dag 58 år og har ingen aktuelle planer om at stoppe i jobbet som ungdomsskoleinspektør og musikskoleleder. - I øjeblikket kører sammenlægningsprocessen med Aalborg Kommune, og spørgsmålet om ungdomsskolerne i de fire nuværende kommuner skal fortsætte hver for sig eller samles i den nye storkommune per 1. januar 2007 er endnu ikke afklaret og vil først bliver afgjort af det nyvalgte sammenlægningsudvalg. Af samme grund ved jeg på nuværende tidspunkt heller ikke, hvor jeg jobmæssigt og geografisk bliver placeret fremover, selv om jeg fortsat brænder meget for jobbet som ungdomsskoleinspektør, erkender Knud Nørgaard og tilføjer: -Det skal også ses i lyset af, at ungdomsskolen i Sejlflod Kommune har markeret sig gevaldigt med sine udenlandske kontakter med andre unge. Ikke blot via turistbesøg, men ved udvekslingsture og genbesøg fra blandt andet Zimbabwe, Rusland, Kina, Tjekkiet og Estland samt flere skandinaviske lande. Listes fremtid uklar Som afløsere for Knud Nørgaard er institutionsleder Hans Nyboe, salgskonsulent Hanne Degn og sygeplejerske Gitte Ibsen valgt som repræsentater for Ravnkilde blandt de 12 kandidater på den fælles tværpolitiske liste for Nørager Kommune. Hvor store chancer landsbyen fremover får for at have en af disse tre som repræsentanter i det nye byråd for Rebild Kommune kan Knud Nørgaard ikke vurdere på nuværende tidspunkt. - Nogle eksperter inklusiv valgforskere har godt nok spået døden for de tværpolitiske lokallister i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007, men ved regionsvalget på Bornholm fik borgerlisterne ganske uventet 34 procent af stemmerne og dermed den største indflydelse. Så man kan aldrig vide, lyder meldingen fra en garvet lokalpolitiker.