Virksomhedsøkonomi

Stop efter 41 år i sparekassen

HOBRO:Efter ikke færre end 41 år i Sparekassen Hobro og 47 år i pengebranchen har underdirektør Christen Thostrup, Fyrbakken 8, Hobro, valgt at gå på pension. Han stopper med udgangen af denne måned. Christen Thostrup, der er 64 år, startede karrieren i den tidligere Landbosparekassen for Hobro og Omegn, hvor han blev udnævnt til assistent i 1959. Året efter fik han stilling i Morsø Sparekasse, hvor han kort tid senere blev overassistent. Efter knap halvandet år på Mors vendte han tilbage til Landbosparekassen i Hobro som kasserer, og i 1961 blev han udnævnt til bogholder. I 1971 blev han udnævnt til kontorchef, og i 1983 fik han titel af underdirektør og blev dermed sparekassens souschef Thostrup kan se tilbage på en rivende udvikling i den finansielle sektor. I 1960 var sparekassens indlån og udlån på hver ca. 30 mio. og reserverne på 2,5 mio. kroner. I dag er indlån vokset til 1,6 mia., udlån til 1,4 mia. og egenkapitalen til næsten 500 mio. kroner. Antallet af medarbejdere er forøget med mere end 100 og er i dag 134. På regnskab- og teknologisiden er der gennem de mange år også sket mange forandringer. Da Thostrup begyndte som elev i 1955 skete bogføringen med pen og blæk i store protokoller. Omkring 1960 blev de store, tunge bøger afløst af maskinelle bogføringssystemer. Allerede få år senere begyndte edb at vinde indpas i byens to sparekasser, som blev sammenlagt i begyndelsen af 70'erne. Christen Thostrup var ansvarlig for den praktiske og dermed tekniske sammenlægning, som også betød et stort skridt ind i edb-alderen for den lokale sparekasse. I de senere år har Thostrup haft ansvaret for sparekassens personale og regnskab samt været direktør i det lokale pengeinstituts ejendomsselskab Administrationsselskabet Hobro A/S. I karriereforløbet har han suppleret den praktiske uddannelse med talrige kurser og studier, og han har også taget sig tid til en stribe tillidshverv. Han har været medlem af Hobro Varmeværks bestyrelse som sekretær gennem 10 år, han har i en årrække været formand for Hobro og Omegs Turistforening og i en fireårig periode medlem af A/S Sparevirkes repræsentantskab. Han har også en fortid i Round Table Hobro, og i dag er han med i Odd Fellow Loge nr. 72, hvor han har beklædt flere embedsposter. I fritiden er Thostrup en ihærdig morgensvømmer, han interesserer sig meget for haven, naturen og en god jagt. Fratrædelsen markeres med reception i Sparekassen Hobro fredag den 28. marts kl. 12-15. I forbindelse med Christen Thostrups afgang har sparekassen ændret i den interne organisation. De administrative aktiviteter overgår til administrationschef Kjeld Nielsen, sparekassens regnskab til regnskabschef Lars Dalsgaard og personale til markeds- og uddannelseschef Vagn Agerskov.