EMNER

Stop evindelig klagesang

Lad os nu få velfærdsdebatten løftet højere op end kun at handle om, hvem af Folketingets politiske partier, der vil sende flest penge.

Regeringens kvalitetsreform handler om at få synliggjort, hvordan pengene bruges, og hvordan de kan bruges bedre, og det er den rigtige vej. Især når velfærdsområdet i Danmark aldrig har fået tilført så mange penge som nu. Hvis standarden så ikke højnes, kan det ikke være manglende penge, der er problemet. Det er en kendsgerning, nøjagtigt som inden for vores sygehusvæsen, at der er stor forskel på hvor meget sygehus, man får ud af pengene fra amt til amt – det samme gør sig gældende for kommunerne. Nogle kommuner får man langt højere service for pengene end i andre, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvorfor nogen kan og andre ikke, så der kan læres af de bedste. Oppositionen forsøger at score billige point, og får enkeltsager blæst op til at ligne kæmpe naturkatastrofer. Naturligvis skal vi ikke finde os i dårlig behandling af vores ældre, men lad os få en kvalitetsdebat, der handler mere om, hvorfor disse skrækkelige enkeltsager overhovedet opstår. Derfor går mit forslag på, at der ansættes kvalitetskonsulenter i alle kommuner, som kun skal varetage ansvaret på sundheds- skole- og børneområdet. Det pålægges derfor ikke den enkelte medarbejder at skulle udføre endnu mere administration. Disse kvalitetskonsulenter skal være uddannet inden for fagområdet, f. eks. indenfor sundhedsområdet skal kvalitetskonsulenten være kandidat eller master i klinisk sygepleje, samme person bør derfor også være den der udfører de lovpligtige tilsyn på plejehjemmene, og samme person kunne bruges i forbindelse med af få kommunernes fremtidige sundhedsopgaver/aftaler på plads. Prøv at se muligheder frem for begrænsninger. Alle de ansatte har brug for, at kommunerne spiller positivt med, så opgaverne ses som muligheder frem for en trussel – det gavner ikke nogen i længden – heller ikke oppositionen - som i disse dage tegner sig for de grummeste skræmmebilleder. Lad os få løsninger og kreativitet på bordet, og stop den evindelige klagesang om, at flere penge er løsningen på alverdens problemer.