Lokalpolitik

Stop for ansættelser og anlæg

Udsigt til endnu større kommunalt underskud end forventet får politikerne til at bremse alt.

Økonomiudvalget indfører omgående ansættelses- og anlægsstop i Hjørring Kommune. Økonomirapport 2 landede på udvalgets bord og den er grum læsning. I stedet for som forventet at komme ud af 2009 med et underskud på 64 millioner forventer man nu, at underskuddet bliver på godt 71 millioner kroner. - Vi indfører total ansættelsesstop og anlægstop indtil årets udgang, siger økonomiudvalgets næstformand, Knud Størup (UP). Anlægsarbejderne på Højene Skole er de eneste, der slipper for den politiske håndbremse. - Det bliver naturligvis ikke sådan, at der kommer til at mangle folk til pasning af eksempelvis vore ældre, men det bliver op til direktionen at få løst opgaverne med de personer, vi har, siger Knud Størup. Hvis der overhovedet - rent undtagelsesvis - skal ansættes folk, skal beslutningen træffes på allerhøjeste niveau. Man stopper desuden større indkøb i resten af året. For eksempelvis indkøb af inventar. - det er en kraftig opbremsning af hensyn til vores likviditet, siger Knud Størup. De nuværende beregninger viser, at kommunens likviditet ved udgangen af året vil ligge på gennemsnitlig 15 millioner kroner, oplyser Knud Størup. - Vores likviditet er under gevaldigt pres. En kommune af vores størrelse burde have en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 millioner kroner, siger Knud Størup. Forværringen af kassebeholdningen er bekymrende. I begyndelsen af året gik udviklingen den rigtige vej, men nu er den vendt til det værre. Presset på den kommunale økonomi skyldes som tidligere omtalt de såkaldt specialiserede socialområder og arbejdsmarkedsområdet. De specialiserede socialområder er udgiften til handicappede og til børn anbragt uden for hjemmet. De stigende udgifter til arbejdsmarkedsområdet giver næsten sig selv. - Her spiller den større ledighed naturligvis negativt ind, siger Knud Størup.