Lokalpolitik

Stop for hemmelig overvågning i Farsø

Stasi-metoder har været i brug

FARSØ:Byrådet i Farsø tager klar afstand fra registrering af folkevalgte. Registreringen af et byrådsmedlems aktiviteter, foretaget af ansatte i socialforvaltningen efter ordre fra kommunaldirektøren og socialchefen og med løfter om ekstra i lønningsposen, er uacceptabel, og noget sådant må ikke gentage sig, fastslog byrådet i aftes. Det skete, efter at NORDJYSKE Stiftstidende har afsløret, at medarbejderne i socialforvaltningen sidste år af de to topembedsmænd blev pålagt at foretage en registrering af byrådsmedlem Kirsten Moesgaard i forbindelse med hendes arbejde som advokat for sociale klienter i kommunen. Moesgaard er valgt på Den Alternative Liste og er tidligere blevet afskediget som sekretariatschef i Farsø kommune. Formanden for teknisk udvalg, venstremanden Kaj Wisti Lasssen, kaldte registreringen af Moesgaard for Stasi-metoder. Formanden for socialudvalget, Jens Kr. Pedersen (S), påtog sig imidlertid det fulde ansvar for registreringen. Han fortalte, at han havde bedt embedsmændene om en oversigt, så han kunne vurdere, om der ved sagernes behandling i udvalget var nogen til stede, som ikke burde være det. Kirsten Moesgaard er dog aldrig erklæret inhabil i udvalget. Et flertal i kommunalbestyrelsen fandt ikke, at registreringen burde have konsekvenser for de to embedsmænd. I stedet blev de to af flertallet pålagt at "lave en plan for et godt og sikkert samarbejde på rådhuset." De to konservative medlemmer, tidligere borgmester Jette Thomsen og Niels Krebs Hansen, undlod at stemme, mens Carlo Nielsen og Thorkild Fransgaard (UP) stemte imod. Fransgaard mente, at sagen burde udløse en skriftlig advarsel til embedsmændene. Kirsten Moesgaard var og er advokat for den familie i kommunen, som sidste år i fem dage fik deres børn tvangsfjernet og derefter tilbagegivet. Forleden fyrede økonomiudvalget lederen af familieafdelingen. På byrådsmødet påtog blandt andre Søren Virenfeldt (UP), der er formand for børne-og kulturudvalget, sig et medansvar for afdelingens problemer. - Byrådet har sparet hårdt, og de ansatte er udsat for et urimeligt arbejdspres. Det er byrådets ansvar, at familieafdelingen ligger i ruiner, fastslog han.