Stop formynderi

SORT ARBEJDE: Mange politikere påstår, at de, der udfører/betaler for sort arbejde, "stjæler fra fællesskabet". Det er begrebsdefinitorisk vrøvl, med mindre man går ud fra, at det socialistiske danske system er helligt og ukrænkeligt, m.a.o. at frugten af borgernes arbejde er og skal være statens ejendom, dvs. at vi er og skal være statens slaver. Betyder sort arbejde, at andre skatteydere kommer til at betale mere? Nej, statens aktiviteter udvider sig, indtil de (mindst) forbruger de opnåelige indtægter (Parkinsons Lov). Skatterne falder ikke i det lange løb. Udryddes sort arbejde, vokser staten bare tilsvarende. Tager sort arbejde arbejdet fra "ærlige" håndværkere? Næppe. Når en privatperson skal betale en håndværker f.eks. 375 kr. i timen for, at håndværkeren kan få 125 efter skat, og denne privatperson skal tjene ca. 1000 kr. for at kunne betale håndværkeren, ville han hellere gøre arbejdet selv. Som økonomiprofessor, minister Erling Olsen (S), der bruger sin ferie på at tjære tag, fordi det kunne betale sig for ham. Undergraver sort arbejde formynderstaten og det socialistiske danske skattesystem? Ja, men det burde være til at leve med for en liberal regering.