Stop forsøg

Det to-årige forsøg med serviceassistenter på Hjørring Sygehus har langt fra været den succes, nogle vil gøre det til.

Derfor skal ideen skrottes, og alternativer skal på banen. I løbet af forsøgsperioden er arbejdet kun blevet løst, fordi der har været ansat ekstra personale. Trods investeringer på 13 millioner kroner, så er grupperne af portører og serviceassistenter, langt fra blevet til en enhed af serviceassistenter. Tværtimod peger evalueringen på, at alle er ved at komme tilbage til de samme opgaver som før forsøget startede. Trods overnormeringen viser evalueringen en række problemer. Hygiejnehensyn forhindrer, at serviceassistenter kan gå direkte fra rengøring af toiletter til håndtering af patienter. Det skift kræver ifølge Den centrale afdeling for sygehushygiejne, både vask og ændret påklædning. Dermed forsvinder den fleksibilitet, der var et de væsentligste argumenter for serviceassistenter. Man mister rutinen i håndtering af patienter, når samme medarbejder samtidig har andre arbejdsopgaver så forskellige som at gøre rent og lave mad. Det kan gå direkte ud over patienters helbred og velvære. Portørerne ønsker at blive bedre og ikke dårligere til patientplejen. Analyser af mikrobiologer viser også, at netop det, at samme person håndterer madlavning, rengøring og omgang med patienter, øger risikoen for spredning af sygdomme som Roskildesyge voldsomt. Forsøget med serviceassistenter har vist sig at være meget udgiftskrævende og med en række negative effekter. Derfor er det nu tid til at sadle om og gå i en anden retning for at løse opgaver så godt og effektivt som muligt. Vi portører deltager meget gerne i en dialog med de ansvarlige politikere. Vi har også konkrete flere forslag til, hvordan vi via uddannelse kan løse opgaven endnu bedre for patienterne uden de ekstra udgifter.