EMNER

Stop ghettoisering

PALÆSTINENSERE:Kampene mellem Israel og Hamas foregik udelukkende inde i Gazastriben, hvor der på en lille plet er klumpet urimeligt mange mennesker sammen, og hvoraf ingen havde en jordisk chance for at undslippe. Der var uhæmmet magtanvendelse, og resultatet blev katastrofalt. Verdenssamfundet skylder Gazas civile befolkning, mænd, kvinder og børn oprejsning såvel politisk som materielt. FNs menneskerettighedsobservatør, Richard Falk mener, at der foreligger stærke beviser for, at Israel har begået krigsforbrydelser i Gaza. Han - der selv er jøde - siger, at indespærringen af den palæstinensiske civilbefolkning uden flugtmulighed giver mindelser om indespærringen af befolkningen i den jødiske ghetto i Warszawa under Anden Verdenskrig. Efter min opfattelse bør mistænkte soldater bør retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol i Haag. Men også på anden vis bør verdenssamfundet bør tage affære. Jeg mener ikke, at verdenssamfundet længere skal tolerere ghettoiseringen af palæstinenserne i Gaza. Angreb på FNs installationer, samt chikane af - og drab på personale ansat til at udføre FN og Røde Kors-opgaver bør udløse sanktioner og retsforfølgelse af de ansvarlige. EU bør ikke tolerere ødelæggelse af skoler og klinikker, som er opført for EU-borgernes midler. EU bør kræve erstatning, som svarer til genopførelsesomkostningerne, og hvis der ikke ydes erstatning indføre sanktioner mod staten Israel. Den israelske hær – som må formodes at have såvel ressourcer som kompetence - bør pålægges selv at rydde op efter fosforbomber og ueksploderede granater, der ellers de kommende år vil true Gazas civile befolkning og herunder mange legende børn med død og lemlæstelse.