Stop grådighed

Det har i over 40 år været Boligselskabernes Landsbyggefond, der har vist sig at være det ideelle redskab til at løse renoverings- og forbedringsproblemerne i den almene boligsektor.

Boligselskaber 10. oktober 2006 21:30

Når nu hele fondens oprindelige formål alene var at mindske statens økonomiske forpligtigelser og lade boligorganisationerne selv løse de problemer der opstod efterhånden som boligmassen blev slidt og ældes,- så må man undres over den borgerlige regerings felttog mod lejernes opsparede penge! Og det er tilligemed godt støttet af ”eksklusionspartiet”, der med denne umoralske optræden langer ud efter mange i den svage gruppe, som man ellers politisk går helhjertet ind for. Det bliver mere og mere synligt og nemt at gennemskue, at disse partier har overspillet deres rolle og glemt den svage gruppe. Det sørgelige udfald der vil forekomme,- når nu alt preller af på denne arrogante optræden er, at det forhåbentligt inden længe vil vise sig, at de kun bøjer sig når de får flertalsproblemer! Hvis ikke beboerne i boligselskaberne er meget beviste om dette tyveri af deres penge, og med regeringens profitmotiv overfor især lavindkomstgrupperne, så vil lejernes husleje blive negativt påvirket af dette indgreb! Dette indgreb har på fire-fem år betydet, at lejerne har bidraget til den ”slunkne” statskasse med 8 milliarder! Og grådigheden har ingen ende, da man yderlig har planer om at stjæle godt tre milliarder, der medfølgende har den konsekvens, at det koster hver bolig ca. 6000 kr.! Det er urimeligt, og mange har ikke råd til at forøge statskassens beholdning med dette tyveri.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...