Stop ham

LOKDAM:Vi er mange retsbevidste borgere i vor by, som med største opmærksomhed følger de mange sager med en vis hr. Lokdam. Vi bryder os ikke om, at han og hans familie igen og igen kan drive gæk med vores retssystem. De har en fantastisk evne, og måske med lidt hjælp udefra kan trække sagerne sådan i langdrag, at det hele munder ud i ingenting. Det må være på tide, at man af hensyn til lovlydige medborgeres syn på vores lovgivning, får statueret nogle afgørelser om denne person. Der må efterhånden være så megen opsamling på domme, at det er på tide, at man tager ham i begge ender og putter ham bag tremmer, for tilsyneladende er det her, han hører hjemme.