Stop hetz mod ledige

Den altdominerende majoritet af arbejdsløse har kun ét ønske: at komme tilbage i arbejde. Derfor er det meget ubehageligt at opleve mistænkeliggørelse af arbejdsløse medborgere.

De seneste år er tusindvis af danskere blevet arbejdsløse på grund af den økonomiske krise. Flertallet har passet deres job og betalt deres skat til fællesskabet hele livet. Arbejdsløse skal ikke hetzes og mistænkeliggøres, men have hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og de skal have rimelige økonomiske forhold i den periode, hvor de er arbejdsløse. Det er tendentiøs at give de arbejdsløse skylden for deres arbejdsløshed. Og antyde at de "vælger" at være arbejdsløse. For overhovedet at modtage kontanthjælp skal man tage de jobs, der findes og selv aktivt søge job. Ellers smækkes kassen i. Problemet er ikke, at de arbejdsløse er dovne eller uvillige. Problemet er, at der ganske enkelt ikke findes jobs til alle arbejdsløse. I øjeblikket er der omkring 8-10 arbejdsløse pr. ledigt job. Overførselsindkomsterne til arbejdsløse er ikke for høje. De er for lave. En almindelig LO-lønmodtager mister omkring halvdelen af sin indkomst, hvis hun mister sit job og kommer på dagpenge. Faldet er endnu større, hvis hun ryger på kontanthjælp. I de seneste årtier er det blevet dyrere og dyrere at blive arbejdsløs. For 20 år siden udgjorde dagpengedækningen over 70 procent - i dag udgør den under 50 procent. En af årsagerne hertil er, at man med satspuljeforliget besluttede ikke at lade overførselsindkomsterne følge den almindelige indkomstudvikling. Det betyder, at det år for år bliver dyrere at blive arbejdsløs. Arbejdsløsheden kan ramme os alle, og derfor har vi alle en interesse i, at der findes et sikkerhedsnet som griber os, når uheldet er ude. Det er ikke udtryk for krævementalitet. Det er udtryk for et solidarisk fællesskab, som gør Danmark til et stærkt samfund.