Stop hovsa-lovgivning

SUKKERAFGIFTER:Det er dybt uhensigtsmæssigt og ikke i overensstemmelse med ordentlig lovgivningsskik, når regeringen og Enhedslisten vedtager en ny lov om øgede sukkerafgifter og andre afgifter, som virksomhederne umuligt kan nå at implementere på sølle seks arbejdsdage, inden loven træder i kraft 1. januar 2012. Jeg vil derfor tage sagen op i Folketingets skatteudvalg samt rette henvendelse til Folketingets Præsidium for at få dem til at udsætte ikrafttrædelsestidspunktet til den 1. marts, da en for kort implementeringsfrist reelt fører til en kriminalisering af dansk erhvervsliv. Vi har i Dansk Folkeparti sammen med Venstre og de Konservative fremsat ændringsforslag, så de nye sukkerafgifter etc. først træder i kraft den første marts 2012 i stedet for allerede den første januar 2012. Det gør vi udelukkende for at forhindre, at et flertal i Folketinget under regeringens ledelse tvinger danske virksomheder til at begå lovbrud. Folketinget må gå forrest i denne sag og vise sig som et ansvarligt parlament, der ikke begår hovsa-lovgivning, der tvinger dansk erhvervsliv til enten at bryde loven eller i værste fald at lukke forretningen alene pga. et helt unødvendigt hastværk fra regeringens side.