Dyr

Stop hvalfangerindustri

Den internationale Hvalfangstkommission holder møde. Her har Danmark støttet den norske vågehvalfangst, selv om et stort flertal gik imod den kommercielle udnyttelse af hvalerne. Fra 3. maj har den norske regering givet godt 30 hvalfangerbåde en kvote på ialt 753 vågehvaler, der nu skal være bytte for sprængharpuners ødelæggende virkning. Endvidere blev der på mødet nedsat en komité, der skal beskytte hvalerne. Også her stemte Danmark imod. De danske beslutningstagere kan åbenbart ikke indse at hvalerne risikerer at uddø, samtidig med at overfiskeri ødelægger havenes fiskebestand. Så når børn og voksne beundrer hvalernes størrelse, deres åndedrætspusten, deres tilknytning til mage og unger, deres springen mod solen, så hører det også med, at den danske regering med sin handelsinteresse støtter hvalfangerindustrien i jagten på hvalerne, vores artsfælle i havene. Kai Dalsgaard medlem af Grønne Demokrater, Mejerivej 35, Odder, ruth.dalsgaard@mail.dk