EMNER

Stop Israel

GAZA:Israel har et legitimt krav om sikkerhed, men det vil aldrig kunne retfærdiggøre de handlinger, som har fundet sted i løbet af de seneste døgn. Israels handlinger er ikke proportionale med den trussel, som Hamas udgør. Krigshandlinger er ikke den rette måde at løse konflikten på og vil sandsynligvis blot styrke den militære del af Hamas' position i Gaza, Konflikten er kompliceret og den præget af forspildte muligheder og en stadig dybere splittelse mellem palæstinenserne og israelerne. Det giver i denne sammenhæng ikke mening at diskutere, hvem der har den oprindelige skyld. Blot én ting er sikker: Israel skal stoppe krigshandlingerne, og fredsforhandlingerne skal påbegyndes. Christina Bach Harboe international ordfører for Radikal Ungdom, Mølvangvej 14, 7300 Jelling