Stop jagten på lønmodtagerne

Når vi nu skal til at afgive vores stemme, er det vigtigt, at vi ikke glemmer de resultater, fagbevægelsen har skabt gennem årene, fem ugers ferie, feriefridage, pension, løn under sygdom osv.

Derfor skal vi beskytte den danske model og ikke lade en borgerlig regering få lov til at jagte lønmodtagerne og deres organisationer, som de har gjort de sidste tre år. Først gennemførte regeringen deltidsloven. Deltidsloven var et direkte anslag mod de aftaler, der var indgået imellem arbejdsmarkedets parter. Senere kom truslerne mod vores A-kasser, mindstelønnen og forbud mod eksklusivaftalerne. Eksklusivaftalerne skal nok komme på bordet igen, hvis ikke regeringen bliver væltet, men læg mærke til, at det kun er lønmodtagerne det skal rammes af forbudet, ikke tandlæger, læger, advokater og landbruget. Hvorfor, Anders Fogh, er lønmodtagerne værre end dem med en længerevarende uddannelse? Arbejdsmiljøet blev også ramt, 130 ansatte i Arbejdstilsynet blev fyret. Senere blev der ansat 65 som et plaster på såret. BST udvidelsen blev stoppet og virksomhedernes pligt til at være med i en BST-ordning blev fjernet. Dette har bevirket en forringelse af indsatsen på arbejdsmiljøet.. Regeringen siger nu, at de vil bruge 200 mio. på uddannelse, men glem ikke at de allerede har sparet 500 mio., de har fjernet 110.000 kursus uger for ufaglærte og indført brugerbetaling på efteruddannelse. De unge, der gerne vil have en erhvervsuddannelse bliver også ramt. Regeringen har nemlig fjernet skolepraktikordningen, så 3800 unge ikke kan få en uddannelse. Så er der lige skattestoppet, der bare har flyttet rundt på udgifterne for den enkelte familie. Skattestoppet tvinger kommuner og amter til at lave ubehagelige besparelser på børnepasning, skoler, ældreplejen, hospitaler. Samtidig er priserne på renovation, bustransport, jernbanetransport, porto osv. steget med over 10 pct.. Fortsætter skattestoppet på denne måde ender det i en stor gang brugerbetaling, hvor de rigeste har de bedste muligheder. Alle disse ubehageligheder, samt de 50.000 flere ledige, glemmer den borgerlige regering at fortælle om. Der vil komme flere ubehageligheder for lønmodtagerne og flere ledige hvis Venstre og Konservative for lov til at fortsætte.