Store brønderslev marked

- Stop jeres nye præst på gaden

Der blev taget godt imod Brønderslev og Serritslev Sognes nye præst, Claus Muld.

Menigheden tog godt imod Claus Muld. Foto: Claus Søndberg

Menigheden tog godt imod Claus Muld. Foto: Claus Søndberg

Der var stuvende fyldt i begge kirker til indsættelsen, der blev foretaget af provst Ole Skovgaard Sørensen. Claus Muld sagde fra prædikestolen, at han glæder sig til arbejdet i de nye sogne. -Ring til mig, send mig et e-brev eller stands mig på gaden. Jeg er let at kende med mit store skæg, sagde han. Den udtalelse betød også, at der lød latter i kirken. I sin første prædiken fortalte han også en historie om en vordende konfirmand, der af præsten blev bedt om at fortælle de tre højtider. - Eleven var kvik. Han sagde jul, påske og Store Brønderslev Marked. Men han fik en anmærkning af præsten. Claus Muld inddrog Store Brønderslev Marked i sin prædiken. Han lagde da heller ikke skjul på, at han er glad for ikke at skulle konkurrere med Sussi & Leo, der optrådte to gange på Store Brønderslev Marked denne dag. Det gav også anledning til latter i kirken. Claus Muld fortalte også lidt om sin tid som præst. Han har 19 års erfaring. - En af mine udfordrende opgaver, var, da jeg som ung præst blev kaldt til en person, der havde været syg i 38 år. - Hvordan man skal tackle en sådan situation, lærer man ikke på universitetet. Jeg kontaktede tidligere studiekamerater og en sygehuspræst, der gav mig et godt råd. Efter at have oplæst navnene på de, der er blevet begravet i ugens løb, opfordrede Claus Muld alle kirkegængere til at tage hinanden i hånden, for at føle livet. Ole Skovgaard Sørensen oplyste Claus Muld om, at han er kommet til et godt sted. - Mange har læst om dig i avisen, sagde Ole Skovgaard Sørensen, der håber, at Claus Muld holder i mange år. - Der har i menigheden været stor interesse for, hvem der skulle efterfølge Jens Fjendbo Jensen. - Jeg er sikker på, at Claus Muld er et godt valg, udtalte Ole Skovgaard Sørensen. - Det forpligtiger at rykke ind i præstegården i Bredgade, der siden 1846 har huset sognets præst. - Menighedsrådene har gjort sit til, at præstegården danner en god ramme for dig og din familie. Alle fire præster medvirkede ved indsættelsen af deres nye kollega.