Boligøkonomi

Stop kaos i tinglysning

OVERGANG:I en tid, hvor boligmarkedet kører i allerlaveste gear, er det dybt problematisk, at overgangen fra manuel til digital tinglysning ikke har været bedre forberedt. Justitsministeren bærer ansvaret! Ganske vist har Brian Mikkelsen travlt med at fremhæve en række fordele ved digitaliseringen. Men rigtig mange danskere, boligejere, boliglejere, boligsælgere, advokater og andre er løbet ind i massive problemer. Tinglysningen afvikles ikke i det nødvendige tempo, og ca. 50.000 sager har hobet sig op, hvilket betyder, at folk udover at vente også får en økonomisk lussing. Dels som følge af unødvendige renteudgifter eller som følge af forsinkelse i omlægning af lån. Onsdag 13.1. stod justitsministeren for skud i folketingets spørgetid, hvor en gruppe af Socialdemokratiske MF'ere bad Brian Mikkelsen forklare sig nærmere. Som følge af sagens alvorlige karakter, er ministeren ydermere kaldt i åbent samråd i dag, tirsdag 19.1. Ministeren har fremlagt en handlingsplan for løsning af problemet inden sommeren 2010. Bl.a. skal der ansættes yderligere 25 medarbejdere. Det virker, som om ministeren tror på planen, men ikke ved om den holder. Ministeren har overfor for folketinget garanteret, at der allerede 8. februar vil være målbare forbedringer. Det skal blive interessant at følge.