Stop klapjagten på ældre bilister

Ældrebyrden, jo, er det ikke det, man blandt politikere ynder at kalde de engang så gode velfungerende borgere, som blot tillader sig at være ældre og til stede i samfundet imod manges ønsker i dag?

At disse borgere er blandt dem, der har ydet en formidabel indsats, som har muliggjort det velfærdssamfund, vi kender, finder man ret værdiløst. Ydmygelse er meget inde i debatten i Danmark, når det drejer sig om samfundsgrupper, der ikke synes at få de så vigtige hensyn og forståelse for deres situation, som de forlanger. Der er ikke de ting, der ikke bliver gjort af vore politikere for at vise deres - mildest talt finder jeg - lurvede hensigter for at give sådanne grupper forståelse og vise menneskelige hensyn og respekt. Lighed er rigtig godt, men… Nu har man længe jagtet de ældre bilister, og i undertonerne ligger det, at de skal fratages muligheden for at måtte køre bil. - Hvorfor? Jo, de er senile og har ikke forstand på at færdes på vejene, og de laver ulykker. Derfor er det vigtigt, at man ydmyger alle ældre med nogle tåbelige spørgsmål såsom; Hvad er klokken nu? Hvilken dag er det i ugen? Hvad dato har vi i dag? Alt dette for rigtigt at få den ældre til at forstå, at det gør man for at han/hun skal synes, det ikke er nogen god ide at søge om nyt kørekort, thi du er jo et gammelt skrog, som ingen nytte er til. Dernæst skal den ældre tegne og fortælle for at lægen kan udlede, hvorvidt den ældre er bims eller blot lidt svag i replikken, således politiet kan få at vide, om den ældre bør have et nyt kørekort. for en periode. Ja, tænk! Man skal også kunne tælle baglæns og huske nogle ordlege. De politikere, der mener, det er nødvendigt at fratage lægerne det naturlige vurderingsgrundlag, som de har (har haft) og i stedet følge nogle syge prøver, der skal udføres af alle ældre bilister, de ydmyger de ældre ud over alle grænser, og burde være dem, der skulle tegne og fortælle. Lægerne kan naturligvis sagtens vurdere den enkeltes mentale evner for at kunne fortsætte med at køre bil. Men her har politikerne igen vist deres store lyst til at lave bestemmelser, der rammer alle. I lighedens navn naturligvis. Må jeg foreslå, at vi får lavet bestemmelser for politikernes opførsel overfor borgerne, så vi slipper for den ydmygelse og umyndiggørelse, de tilsyneladende gerne ser af den almindelige borger. De omtalte beviser om de ældres store skadevoldende bilkørsel må naturligvis fremlægges åbent sammen med de nødvendige opgørelser, visende hvilke fejl, der alene begås af ældre. Må vi be` om rettidig omhu og respekt for de ældre. Væk med de uhyrligheder, som vore lidet veltænkende politikere har fostret.