Stop klynkeriet - bevar troen

Onsdag 13.4. kunne vi på forsiden af NORDJYSKE læse om endnu en analyse, som konkluderede, at "Nordjylland sakker bagud".

Objektivt betragtet muligvis rigtigt, men uden nyhedsværdi eller til gavn for nogen at gentage. I avisen havde en placering under "mindeord" nok været mere passende. For hvis der er noget, som vi nordjyder har fået gentaget i rigelige mængder, er det de dystre udsigter for landsdelen, og hvor svært vi har det i forhold til de andre regioner. Hvilken agenda har disse dommedagsoverskrifter og hvem gavner de? Det har jeg svært med at se. Under alle omstændigheder ved jeg, at de bestemt ikke gavner erhvervslivet eller regionens udvikling. Tværtimod er en væsentlig konsekvens, at en lang række nordjyske virksomheder bliver helt uberettiget belastet af dårlig omtale og dømt som tabere. Og hvem vil lave forretning med en taber? – ikke mange og ingen som har et andet valg. Hvis formålet er at skabe sympati for flere udviklingsmidler, er prisen uforholdsmæssig høj og kortsigtet. Vi skal naturligvis tage imod de 200 millioner, som regeringen har lovet Nordjylland. De kan være med til at fremme den positive udvikling, som landsdelen har brug for. Men hvis vi samtidigt bliver ved med at bekræfte os selv i, hvor dårligt landsdelen klarer sig, er nytteværdien begrænset. Den selvforstærkende negative spiral fortsætter. Den reelle fremgang skal komme fra os selv. Ved at vi stopper klynkeriet og genskabe troen på, at vi kan. Ved at fokusere på alle de dygtige virksomheder som findes i landsdelen. Ved at skabe en positiv stemning og gentage succeshistorier. Det giver en selvforstærkende effekt som overstiger effekten af kortsigtede udviklingsmidler. Der gøres en stor indsats for at tiltrække højtuddannede medarbejdere og dygtige virksomheder til landsdelen. Det er en væsentlig forudsætning for den fremgang, som vi efterlyser. Men her er vi i stærk konkurrence med andre landsdele. For at fremhæve Nordjylland på landkortet skal der andet til end gode intentioner og et stærkt ønske. Vi skal give et positivt indtryk og understrege, at Nordjylland er et godt sted at være. Det kan ikke forenes med overdreven klynkeri. Vi bør glæde os over, at udviklingen synes at være vendt, og arbejdsløsheden falder. Fortælle omverdenen om alle de dygtige virksomheder, som vi har og tænke stort. Dem er der faktisk mange af, men de bliver for sjældent nævnt. Deltage i internationale samarbejder og fokusere på eksport. I Kroatien eller Kina er der ingen, som gør forskel på Nordjylland og København. Det er Danmark, og vi behøver ikke at bortforklare, at vi bor i Nordjylland. I 1987 lukkede Aalborg Værft. I næste uge mødes 20 skibsværfter fra det meste af verden i Aalborg til en brugerkonference om en it-løsning, som er udviklet af en de mange nordjyske virksomheder, som blev startet på baggrund af lukningen af værftet. Den danske værftsindustri er død, men den viden som den skabte - videreudviklet af dygtige ingeniører - eksporteres fortsat til hele verden og skaber mange arbejdsplader. Denne historie bør lære os at fokusere på mulighederne og ikke på begrænsninger. Og mulighederne er mange! - men vi skal hjælpe os selv og holde op med at klynke.