Stop kriminaliseringen af de unge

FORBUD:Den kriminalisering af et helt almindeligt ungdomsliv, som vi ser i denne tid, må stoppes. Hver dag fremsættes der nye forslag om forbud for unge. Dette er fuldstændig vanvittigt - og vil ikke have nogen som helst positive effekter, men i stedet tvinge de unge ud en halv-illegal status. I stedet for generelle forbud mod, at unge under 18 år kan færdes på diskoteker og lignende steder, er der brug for en offentlig støtte til, at de unge får mulighed for at udvikle en ungdomskultur i ikke-kommercielle miljøer. Derfor har Enhedslisten f.eks. foreslået, at man i de større byer etablerer ungdomshuse, som styres af de unge selv. Den offentlige debat bærer præg af, at deltagerne i denne tilsyneladende fuldstændig har glemt, hvordan det er at være ung - og hvad de selv foretog sig dengang. Generelt er der ikke nogen som helst grund til panik i forhold til dagens ungdom. Det er fornuftige mennesker, som udover at feste i weekenderne er i færd med at få en uddannelse eller har fast arbejde. Vi skal ikke behandle enhver ung under 18, som færdes på gaden efter 24, som et socialt tilfælde, der har brug for behandling. I så tilfælde er vi mange, som var endt i behandlersystemet som unge. Forbud mod at færdes bestemte steder mødes naturligvis med modstand fra de unges side. Derfor låner de hinandens legitimation, sådan at fortsat kan gå i byen sammen. Det er der ikke noget underligt i - og forsøget på at kriminalisere dette yderligere, så de unge kan få bøder, komme i kriminalregisteret og dermed forhindres i at få arbejde, er fuldstædig vanvittigt. I stedet bør kræfterne koncentreres om at støtte selvorganiserede aktiviteter blandt de unge, en effektiv forebyggende indsats i forhold til sociale problemer og misbrug af enhver art samt støtte foranstaltninger over for unge, som har brug for dette.