Drukneulykker

Stop lægehelikoptere

Skal vi bruge penge på et parallelt system med to slags redningshelikoptere? Vi mener nej! I øjeblikket bliver der gjort forsøg med en lægehelikopter, der også kan indsættes i Nordjylland.

Helikopteren har base i Karup og derfor er den sikkert mere anvendelig i Aalestrup end i Skagen. Det afgørende er dog, at Forsvarets eftersøgnings- og redningshelikoptere er bedre. Sammenlignet med lægehelikopteren har redningshelikopterne større løftekapacitet, er bedre til at flyve i dårligt vejr, kan lande næsten hvor som helst. Hertil kommer at det er muligt at foretage typer af behandlinger ombord, som ikke lader sig gøre i lægehelikopteren, eksempelvis vandskylning af brandsårspatienter. Når forsøget med lægehelikoptere blev sat i værk, skete det i erkendelse af, at antallet af sygehus med akutmodtagelser er blevet indskrænket kraftigt de seneste år. I Nordjylland har vi kun akutmodtagelse i Hjørring, Aalborg og Thisted, hvor sidstnævnte kun er tilvejebragt ved at få ø-status. Der sker en kraftig centralisering og specialisering i sygehusvæsenet, der således gør, at der stilles langt større krav til akutberedskabet end tidligere fordi der er blevet så langt til akutmodtagelsen. Forum for Samfundets Beredskab har i en analyse på udmærket vis stillet spørgsmål ved, om det er det er en rigtig anvendelse af pengene i sundhedsvæsenet at satse på lægehelikoptere. Vi mener det ikke, og vil faktisk anbefale at stoppe forsøgsprojektet nu. I stedet bør samarbejdet med Forsvarets eskadrille af redningshelikoptere udvides, idet der her er ledig kapacitet og lang erfaring med patienttransport. I takt med at afstandene til nærmeste akutmodtagelse stiger, har vi brug for at styrke det lokale præhospitale beredskab markant og tænke meget mere visionært, end det hidtil har været gjort. Højt på ønskelisten står bl.a. indsættelsen af flere lægeambulancer samt inddragelsen af andre faggrupper f.eks. fra primærsektoren.