EMNER

Stop misinformation

Jeg har tidligere (25.10.) påpeget det største problem for den siddende regering, nemlig det faktum, at 65 nyansatte hver evig eneste arbejdsdag siger goddag på de danske kommunekontorer, i Staten eller på andre offentlige kontorer.

Erkendt: Det problem har regeringen ikke kunne styre. Bl.a. af denne grund er de offentlige udgifter steget med 60 mia. - et vanvittigt beløb. Enhver - herunder ethvert folketingsmedlem - burde kunne sige sig selv, at en sådan udvikling ikke kan fortsætte. Men det kan "enhver" ikke. Selvom vor opposition kritiserer næsten alt, så lyder der ikke et eneste kritisk pip over denne for Danmark helt katastrofale udvikling. Snarere tværtimod. Oppositionen har som sit erklærede mål, at udviklingen i Danmark skal ske via den offentlige sektor jfr. "fair løsning". Så har vælgerne frit valg - skulle man tro. Der er bare lige følgende lille problem: Meget groft sagt kan vort samfund opdeles i tre grupper: De privatansatte, de der arbejder i det offentlige og de, der bliver offentligt forsørget via pension, bistandshjælp, aktiveringsydelser, syge-dagpenge o.s.v. Allerede i dag er de privatansatte i undertal, og om ganske få år spås eksemplet nogenlunde at kunne opdeles i 3 tredjedele. Da vi som bekendt har demokrati i Danmark opstår problemet. De privatansatte - hvis produktion skal forsørge resten - er kommet i mindretal. Også på valgdagen. For vel skal de bredeste skuldre bære de tungeste læs, men benene kan jo også bryde sammen under æselet. I et demokrati, hvor befolkningsfordelingen er som beskrevet, vil det være fristende for flertallet - med stemmerne 2 mod 1 - at pålægge det privatarbejdende mindretal større byrder af enhver art. Det vil unægtelig kræve voldsomme armvridninger hos mange politikere at forklare folk dette faktum. Men bare rolig: Om det så bliver Helle eller Lars, der står med ansvaret i den næste periode, så må man nødvendigvis tage fat på problemet med eksplosionen i det offentlige forbrug. Dog kunne man frygte, at førstnævnte politiker, der som sit erklærede mål (pt) har, at væksten skal ske via den offentlige sektor, unægtelig vil se sandheden i øjnene på et katastrofalt sent tidspunkt. Endelig bliver opgaven jo desværre ikke nemmere af den misinformation, der bevidst har fundet sted. Som bekendt er det lykkedes oppositionen at få befolkningen til at tro, at vi i Danmark har en "nedskæringsregering", hvis mål er besparelser på alt lige fra børnehaven til ældreplejen. En ny måling (Wilke for DA, nov. 2010) viser således, at 56 pct. af danskerne er overbeviste om, at velfærden er blevet beskåret! Vel at mærke i en periode, hvor der årligt bruges 60 mia mere på det offentlige, og hvor antallet af offentligt ansatte er steget med 30.700 (2001-2010). Myten - om nedskæringerne - falder jo i øvrigt rimelig godt i tråd med, at oppositionens leder udtaler, at hun ikke ønsker at skrue voldsomt op (?) for de offentlige udgifter - "vi vil bare op på samme niveau som tidligere"! Hvilket niveau? Nyrup-niveau? Så skal hun bare finde besparelser for 60 milliarder!

Forsiden