Lokalpolitik

Stop mudder- kastningen

VALGKAMP: Den spæde start på valgkampen til regionsrådet har specielt her på siden har, specielt her på siden, været præget af mudderkastning og nedgørelse af partier og enkeltpersoner. Det tjener ikke demokratiet til ære. Hvis valgkampen skal være til at holde ud, bør tonen tilbage på sporet. Vi bør fremlægge vore synspunkter, og bruge tiden frem til 15.11. på at oplyse og debattere: Hvad vil vi gøre på alle de områder, som fremover bliver Region Nordjyllands kerneområde? Hvordan vil vi udvikle og forbedre det behandlende sundhedsvæsen? Sikre et tidssvarende akutberedskab? Hvordan skal psykiatrien udvikles? Hvordan vil vi udvikle den lands- og landsdelsdækkende specialundervisning? Hvad gør vi for at sikre socialområdet? Hvordan kan vi sikre et varieret uddannelsestilbud til de unge? Skal vi uddanne flere sygeplejersker, radiografer , social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer? Bliver efteruddannelsen af sundhedspersonalet forsømt? Hvordan vil vi forvalte regionens råstofområder? Hvordan stiller vi os til den regionale udvikling? Hvilken indsats skal der gøres i forhold til miljømålsloven? Hvad vil vi gøre for at sikre en effektiv bus- og jernbanedrift, til fremme af mobiliteten i regionen? Og sådan kunne man blive ved. Grøfterne bør ikke graves så dybe, at vi ikke kan se hinanden i øjnene, og sammen forhandle os frem til de bedste løsninger for Region Nordjylland, og den nordjyske befolkning. God valgkamp.