Lokalpolitik

Stop mudderkast

Hvor var det positivt at se i søndagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende (11.1.),

at den nordjyske kommuneformand Egon Pleidrup (S), Regionrådsformand Ulla Astman (S), og Aalborg Kommunes tekniske rådmand Mariann Nørgaard (V) nu i samlet flok på torsdag 15.1. vil løfte den hårdt tiltrængte 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg ind i forhandlingerne om de kommende infrastrukturinvesteringer. Initiativet fra de tre politikere tolker vi samtidig som et signal om, at nu må Folketingspolitikerne valgt i Nordjylland for h. h. v Venstre og Socialdemokraterne stoppe den interne mudderkastning i denne avis om, hvem der har gjort noget, og hvem der ikke har gjort noget i forbindelse med en 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg. Arbejdskraften i Nordjylland har nemlig i for vejen i alt for lang tid spildt alt for mange timer i trafikken med at holde i kø, denne kø bliver hver eneste dag bare længere og længere. Ifølge Regeringens Infrastrukturkommission vil vejtrafikken stige over 2 pct. årligt de næste mange år. Samtidig sætter Infrastrukturkommissionen direkte lighedstegn mellem høj mobilitet og muligheden for vækst og velfærd. Hvis vi i Nordjylland ikke skal hægtes af, haster det med trafikinvesteringerne. Og uden en 3. Limfjordsforbindelse får et udkantsområde som Nordjylland vanskeligt ved fremadrettet at styrke vores konkurrencekraft. Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen har allerede i dag nået kapacitetsgrænsen med henholdsvis 31.364 og 58.200 biler i døgnet. Ud fra Infrastrukturkommissionens fremskrivninger vil trafik tallene i 2030 være steget til h. h. v 49.457 og 91.775 i døgnet. Altså ikke mindre end 58 pct. mere trafik. Hvad skal vi gøre? Vi kan naturligvis "kræve" at Aalborg Kommune indfører bompenge ved indkørsel til Aalborg, men det vil ramme dem, der kommer fra oplandet, og dem som ikke har et kollektivt alternativ, og i øvrigt er Venstre imod bompenge i de større byer. Et andet alternativ kunne derfor være, at vi anlægger sag mod Aalborg Kommune på baggrund af EU`s støjdirektiv (49/2002/EF), og på baggrund af luftforurenings direktivet, hvor der 29. juli 2008 kom en ny skelsættende dom. Den dag fastslog EF-Domstolen nemlig, at borgere kan kræve, at myndighederne udarbejder konkrete handlingsplaner, hvis EU's grænseværdier ikke bliver overholdt. Allerede i dag er luftforureningen på Vesterbro i Aalborg, samt på Vesterbrogade og Vestergade i Nørresundby langt over EU`s tilladte grænseværdier for både støj og luftforurening. Og med endnu mere trafik og endnu mere kø, så siger det sig selv, at disse værdier vil stige nærmest eksplosivt de kommende år. Den eneste måde Aalborg Kommune kan løse de eksplosive trafik, støj og miljø problemerne på, er derfor at lede så meget trafik uden om Aalborg som muligt, og her er der kun ét alternativ – en 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg. I Skipper Samrådet, har vi store forhåbninger til, at det vil lykkedes Egon Pleidrup, Ulla Astman, og Mariann Nørgaard at overbevise Folketingets Trafikudvalg, og Folketingets Erhvervsudvalg om, at vi har behov for midler til planlægningen af en 3 Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg – nu.