Lokalpolitik

Stop naturmassakre

Smukke naturområder skal plastres til med sommerhuse og miljøkravene skal slækkes til taxaer.

Kan det mon tiltrække ressourcestærke mennesker til at investere i landområderne? Næppe. Nu har regeringen i vanlige uklare vendinger annonceret, at de vil lempe på beskyttelsen af de danske kyst- og landområder. Dermed lægger regeringen tæt flankeret af DF op til en massakre på nogle af de smukkeste og mest unikke naturområder i Danmark. Uden at der er belæg for, at metoden har den tiltænkte effekt – tværtimod. Det er ikke særlig mange år siden regeringen og DF udlagde 8000 sommerhusgrunde i den såkaldte kystnærhedszone. Den beslutning har ikke har rådet bod på de udfordringer, vi i dag står med i landområderne. Hvorfor så fremture med samme gammeldags hovsaløsninger? Regeringens udspil lugter langt væk af, at det er valgår. Sammen med DF har regeringen tvunget en kommunalreform igennem, der har centraliseret det danske samfund i en uhørt grad. Nu skal partiernes folketingsmedlemmer genvælges af borgere, som de seneste par år har set alt fra skoler til politistationer lukke i deres lokalområde. De vælgere vil VKO spise af med ikke-realiserbare butikscentre og et par ekstra ferieboliger i nedlagte landbrugsbygninger. Men der er behov for andet end bare at give los på naturbeskyttelsen. I stedet skal vi forbedre den kollektive trafik, sikre flere uddannelsestilbud og skabe nye arbejdspladser i landområderne. Kun ved at sikre de grundlæggende livsvilkår, fastholder og tiltrækker vi folk i alle dele af Danmark – ikke gennem en massakre på den natur, der er med til at gøre det attraktivt at bo på landet.