Stop planøkonomisk vanvid

Venstres finanspolitiske ordfører Kristian Jensen udtaler i forbindelse med sin kritik/vurdering af Socialdemokratiets nye skatteforslag, at "det, som børnefamilierne for alvor har brug for, er færre grønne afgifter på el, vand, varme og benzin", og det lægges der ikke op til i forslaget fra socialdemokratiet.

Jeg er helt enig med Kristian Jensen i hans vurdering, og når Kristian Jensen nævner det nu, kan det naturligvis kun skyldes, at Venstre i forbindelse med de forestående økonomiske forhandlinger med amter og kommuner vil tage fat på at afskaffe de afgifter, der har så stor indflydelse på børneamiliernes økonomi. Tænk, hvis Venstre nu vil fjerne de grønne afgifter på el,vand,varme og benzin, som partiet ikke har hverken lod eller del i - eller har de - og som Venstre nu har været imod i mange år. Vil Venstre endelig nu gøre noget ved disse afgifter, som partiet så groft har kritiseret i en årrække. Magten/muligheden er til stede, idet De Konservative også er imod grønne afgifter og Dansk Folkeparti skriver, som alle ved, under på hvad som helst. Der er desuden ingen tvivl om, at afskaffelse af afgifter på el, vand, varme og benzin vil pynte på Venstres stærkt reducerede Galluptal. Kære Kristian Jensen, jeg håber, at projektet lykkes, idet jeg dog er klar over, at Venstre har voksende problemer med at retfærdiggøre støtten/bistandshjælpen til kernevælgerne. Jeg tænker her især på bistanden/støtten til landbruget - herunder ministre og folketingsmedlemmer som f.eks. godsejer Mariann Fischer Boel og Ulla Tørnæs og vores finansminister Thor Pedersen. I Nordjylland topper EU-kandidaterne Niels Busk og Anders Stenild, der nu, som det fremgår af hidtil hemmeligholdte oplysninger, begge gennem tiden har modtager et to-cifret millionbeløb i bistand. "Vor mand i Nordjylland", Niels Busk, siger til vælgerne, at han går ind for frihandel og afskaffelse af landbrugsstøtten; men på Venstres hjemmeside skriver han følgende: "Mere fri handel bedre markedsgange og afskaffelse af landbrugsstøtten er ikke løsningen for udviklingslandene". Mon ikke, at det er den reelle venstrepolitik? Det er blot ikke det rigtige tidspunkt at sige det på. Det er påfaldende, at statsministeren ikke ønsker at forholde sig til Busks udtalelse. Professor i udviklingsøkonomi, P. Pindstrup-Andersen, bemærker, at såfremt frihandel blev indført i morgen, ville selv de fattigste lande få betydelig fordel ved, at de kunne eksportere deres varer - det kan de ikke nu. Mine tanker går i dag også til landets godsejere, properitære, grever og baroner og til prinsen i Sønderjylland. Vi må nu kunne stole på, at Det Liberale Parti Venstre fortsat går ind for afskaffelse af alle mulige tilskud og afgifter i henhold til partiets principprogram dog undtaget landbrugsstøtten til disse såkaldte liberale grupper . Denne støtte har Det Liberale Parti Venstre nu værnet/hæget om i mere end en kvart menneskealder. Ca. 8-10 milliarder kr. betaler landets øvrige skatteborgere årligt til landbruget og dets produktionsapperat som Arla Food og Danish Crown. Forbrugerne kan derefter købe produkterne til en pris, der er ca. 25 pct. højere end verdensmarkedsprisen, selv om dansk landbrug efter sigende har Verdens mest avancerede produktionsapparat. I store helsidesannoncer er Venstre meget ude efter de grønne afgifter såvel som andre afgifter og skatter, og op til valgkampen blev disse uhæmmet kritiseret af Venstre ved enhver given lejlighed. Venstre har ikke hidtil røbet tidspunktet for, hvornår disse grønne afgifter skal afskaffes; men det er naturligvis Venstres pligt at fjerne så skadelige politiske tiltag. Det er derfor godt, at Venstres finanspolitiske ordfører Kristian Jensen nu tager fat på sagen og forhåbentlig fjerner afgiften på el.vand,varme og benzin; idet alle ved, at Venstres hjerte banker for børnefamilier med store problemer. De Konservative og Dansk Folkeparti vil uden tvivl være positive. Det normale flertal er hjemme. Med landbrugsstøtten er det anderledes. Kandidaterne til EU-parlamentet kan uden frygt sige, at de går ind for at fjerne landbrugsstøtten i morgen. Det kan bare ikke ske, for ved optagelsen af de nye lande i EU indgik det i forhandlingerne, der førtes af statsminister Fogh, at støtten til landbruget ikke skulle afvikles før tidligst år 2013. Det lykkedes således statsminister Fogh at få kanaliseret pengene/støtten til det for ham rette sted i en ganske lang periode.Venstre har senere på landsmøde besluttet ikke at medvirke til at fjerne støtten. Er det en liberal beslutning? Landets øvrige skatteborgere skal således fortsat i en lang årrække årligt betale 8-10 mia. kr. til dette planøkonomiske vanvid, som landets såkaldte liberale statsminister har medvirket til at forlænge. Husk det, når du vælger din kandidat i morgen.