Stop rydning af plantage

ØSTERILD:Det er næppe tilfældigt, at Østerild Testcenter skal ligge længst væk fra Christiansborgs politikere. De gider nemlig heller ikke se på 250 m høje møller. Lodsejerne er utilfredse, fem huse er allerede blevet tyvstjålet af staten, og miljøvurderingen har Danmarks Naturfredningsforening betvivlet er lavet rigtigt. Måske skal jeg henlede opmærksomheden på, at da man byggede motorvej på Fyn, opdagede man i 11. time hasselmusen, som man så måtte ændre motorvejen for. I Liberal Alliance har vi været imod placeringen fra dag 1. Vi mener, møllerne skulle ligge på havet, men der er et folketingsflertal for placeringen i Østerild. Men uanset om man er for eller imod, må det være sådan, at miljøministeren afventer rettens beslutning i starten af august. Det er tre ugers ventetid for et projekt, der i forvejen har været lang tid undervejs. Indstillingen er den, at herregud, det er jo bare nogle træer, krænkelse af den private ejendomsret og ødelæggelse af naturen - og så sker det jo langt fra miljøministeren - hvad er problemet? Liberal Alliance opfordrer miljøministeren til at stoppe rydningen, indtil Miljøministeriet har svaret tilfredsstillende på EU-Kommissionens spørgsmål i sagen, ligesom partiet endnu en gang opfordrer regeringen til at undersøge alternative placeringer, der hverken ødelægger naturområder eller kræver ekspropriering.