Aalborg

Stop sag mod annoncehajer

Brønderslev Forsyning foreslår nu at sagen mod de annoncehajer, der har kostet varmeforbrugerne i Brønderslev 1,6 millioner kroner droppes. De mener ikke, at sagsomkostningerne kan ikke betale sig.

Det er at kaste gode penge efter dårlige. Det mener Brønderslev Forsyning. Derfor foreslår Brønderslev Forsyning, der står bag Brønderslev Kraftvarmeværk, nu byrådet i Brønderslev at stoppe sagen mod de annoncehajer, der har kostet varmeforbrugerne i Brønderslev 1,6 millioner kroner. Så sent som i juni i fjor besluttede byrådet, at der skulle anlægges sag mod annoncehajerne. Sagen er indledt, men nu foreslår formand for Brønderslev Forsyning, Jens Fjendbo Jensen, at sagerne opgives. - Vi ønsker ikke at påføre forbrugerne yderligere udgifter til advokat med mere, som bliver tilfældet, hvis sagen fortsætter. Jens Fjendbo Jensen tilføjer videre, at Brønderslev Forsyning vurderer, at der ikke er værdi i at fortsætte sagen. - Vi kan ikke vente at få yderligere refusion eller tilbagebetaling af de penge, der i sin tid blev udbetalt, påpeger Jens Fjendbo Jensen. Det er Advokatfirmaet Norrbom Vinding, der har indledt sagen mod annoncehajerne. Næste skridt i sagen er, at der skal foretages en såkaldt syns- og skønsvurdering af annoncernes værdi for Brønderslev Forsyning. Der skal derfor udpeges syns- og skønsmænd, som skal foretage denne vurdering. Brønderslev Forsyning mener, at det vil blive for omkostningskrævende. Så derfor foreslås det, at sagen skal droppes, inden der inddrages syns- og skønsmænd. Brønderslev Byråd skal drøfte spørgsmålet på sit første møde efter sommerferien. Den daværende forsyningschef indgik aftaler om annoncering på internettet for 2,8 mio. kr. Kommunen betalte ca. 1,6 mio. kr. af disse penge. Den daværende forsyningschef mistede jobbet, da han selv for to et halvt år siden gik til sine overordnede, for at fortælle, at han var kommet i nettet på annoncehajer.