Velgørenhed

Stop skattejagt

Frikirker, en række kirkelige og velgørende organisationer kan blive ramt voldsomt af skattereformens forslag om at lade værdien af skattefradraget falde fra 33 pct. til 25 pct..

En familie, der giver 10.000 kr. om året vil opleve, at skatten forhøjes med otte pct.. Det kan mærkes, ikke mindst hos de mange familier, der giver væsentligt mere. Nødhjælpsorganisationer, foreninger for børn og unge, sygdomsbekæmpende organisationer, frikirker og en række organisationer fra frivillig-Danmark bliver ramt på pengepungen af det nye forslag. Kristendemokraterne vender sig mod dette anslag mod frivillige organisationer og frikirker, der er afhængige af frivillige bidrag. Eksempelvis skal frikirker selv betale lønnen til deres præster, vedligehold af kirkebygninger, et stort børne- og ungdomsarbejde og en social indsats i lokalsamfundet, f.eks. i forhold integrering af nydanskere. I en tid, hvor Danmark ikke længere lever op til at afsætte en pct. af BNP til hjælp til udviklingslandene, er det ekstra vigtigt, at der ydes frivillige bidrag til de organisationer, der sender hjælp til disse lande. Skattereformen modvirker denne mulighed. Ved en tidligere skattereform 1993 blev værdien af skattefradrag også udhulet, og dengang fik det daværende Kristeligt Folkeparti indføjet en kompensationspulje på 10 millioner kroner til de kirkelige og almennyttige formål. Men i dag er partiet ikke repræsenteret i folketinget og har ikke denne mulighed. Derfor appellerer Kristendemokraterne til de øvrige partier om at finde en løsning, der fjerner forslaget eller giver en kompensation til de berørte organisationer. Stop skattejagt på frikirker og frivilligheds-Danmark!