Sundhed

Stop skraberi

Ingen skal være i tvivl om, at jeg skriver dette, fordi jeg er lystfisker, men også fordi jeg som miljøforkæmper vil gøre alt, hvad der er i min magt, for, at Limfjorden, som det drejer sig om, også vil overleve os såvel som vore børn som en sund og fiskerig fjord.

Som det lyder fra muslingeskraberne i den vestlige del af fjorden, vil de nu, hvor de har været med til at ombringe alt liv i den del af fjorden, prøve at tilkæmpe sig ret til at gøre det samme i den østlige del. Det må bare ikke ske. Jeg har gennem mere end 50 år fulgt livet på og i vor kære fjord, og jeg har set den ubodelige skade, som den hårdhændede skrabning i fjordbunden foranlediger. Vandet såvel som fjordens bredder bliver simpelthen forvandlet til en stor slimet og beskidt masse, når de affaldsprodukter, som muslingerne afgiver, når de renser vandet, bliver hvirvlet op på ny, og lægger sig kvælende på alt livgivende på fjordbunden. Man kan såmænd sammenligne med landmandens pløjning og harvning; hvordan mon markerne ville se ud, hvis der kun blev pløjet og pløjet og ikke andet? Gennem årene har vi som miljøbevidste forsøgt at råbe politikerne op om dette problem for simpelthen at få al muslingeskrabning forbudt i hele fjorden, så den ville være i stand til at klare sig selv. Biologerne vil gerne lægge øre til og opmuntre til videre kamp, men her stopper legen. Det videre forløb får vi ikke kendskab til, for nu drejer det sig måske om arbejdspladser kontra en sund fjord, så når politikerne taler om, at de gerne vil medvirke til, at vi skal gøre alt for fjorden, så tror jeg, at de taler med to tunger. Kom ud at se hvordan det foregår, og se hvad der bliver ladt tilbage på fjordbunden. Se hvad der er i de store containere af andet liv såsom igler, sandorm og rigtig mange glasål, se hvad der flyder rundt af oprevne planter, planter, som skal give fjorden ilt, foruden alle de muslinger, som skal rense vandet op efter os menneskers higen efter profit. Hvor er alle de, som burde kunne se mulighederne i at sælge en ren og sund fjord til turister, sejlere lystfiskere foruden måske at se, at vi taler om vor egen overlevelse.