Stop snakken om partimedlemmernes tro

Svar til Mogens Nørgaard og Tove Buch: Vort fælles udgangspunkt er vedtægternes formålsparagraf, hvor der står:

Kristendemokraterne er et politisk parti, der ønsker at præge samfundet ud fra det kristne livs- og menneskesyn, sådan som det kommer til udtryk i partiets principprogram.” ”Det kristne livs- og menneskesyn” er ikke lig med Gud selv, men er (lige som et principprogram) nogle menneskers beskrivelse af menneskeliv og univers – altså en sag, man kan forholde sig til rent nøgternt og objektivt og vurdere brugbarheden i en politisk sammenhæng uden nødvendigvis at skulle afklare sit personlige gudsforhold. Derfor har jeg altid sagt, at også ateister kan være medlemmer af partiet, for vi spørger ikke om folks tro. Tidligere sagde ingen det modsatte, så det undrer mig stadig, at næstformændene nu interesserer sig for folks tro og gør et problem ud af det. Pudsigt nok er de kommet til at skrive: ”Citaterne udtrykker en personlig Gudstro, som vi finder uforeneligt med medlemskab af et politisk parti.” Jeg tænker ikke på den lille grammatikfejl med t i uforenelig, men at man ikke kan være medlem af et politisk parti, hvis man tror på Gud, kan de da ikke mene, selv om de faktisk skriver det! Lad os stoppe snakken om partimedlemmers tro, men arbejde videre med et program, der går ud fra det kristne livs- og menneskesyn. Så må vi ærligt vedkende os, at dette menneskesyn regner med Gud som skaber og livgiver. Hvis ikke man vil det, må man kalde partiet ”Neutraldemokraterne.”