Fiskeripolitik

Stop spekulanter

Det var en spændende dagsorden på årets næstsidste Strasbourg-session. Vi kom et stort skridt videre i kampen mod ulovligt fiskeri, ligesom der blev vedtaget forslag til, hvordan man kan hjælpe fattige og socialt ekskluderede i EU. Endelig bliver grebet fremover strammet om spekulative instrumenter, der har bidraget til en forværring af den finansielle krise.

UNDERSØGELSER anslår, at mellem 11 og 26 millioner tons fisk fanges ulovligt hvert år. Det svarer til cirka hver 5. fisk af alle fangster på verdensplan. Torsdag morgen vedtog Parlamentet en rapport, der skal styrke EUs kamp mod ulovligt fiskeri på globalt plan, så vi kan komme denne ødelæggende praksis til live. Eftersom mange farvande er uden for national bemyndigelse, er et vigtigt våben i kampen mod ulovligt fiskeri, samarbejde på tværs af lande. Derfor skal EU samle international opbakning til bekæmpelse af det ulovlige fiskeri og om muligt gøre brug af tilpas hårde sanktioner mod de lande, der ikke respekterer de internationalt vedtagne regler. Endvidere fremhæver rapporten nye måder, hvorpå man kan kontrollere fiskeriet herunder elektronisk overvågning af fiskere ved hjælp af satellitbaserede systemer som GPS. Som Socialdemokraternes ordfører på rapporten er jeg meget tilfreds med den. Med den imødekommer vi i Europa-Parlamentet den politiske vilje, der hidtil har manglet i kampen mod ulovligt fiskeri og slår et vigtigt slag mod en af de største trusler mod fremtidens bæredygtige fiskeri. TRODS vores relative høje velstandsniveau i EU har vi 42 millioner fattige og 116 millioner mennesker, der er truet af fattigdom, herunder 20 millioner børn. Det skal der laves om på, og i denne uge vedtog vi også en rapport, der skal hjælpe med at bekæmpe fattigdommen i EU. Rapporten fremhæver en række tiltag, der skal sikre bedre adgang til mad og boliger for hjemløse samt bygge bro mellem udsatte samfundsgrupper og de offentlige myndigheder, så de ikke er overladt til sig selv. Endvidere berører rapporten børnefattigdom, der er et alvorligt problem. Fattigdom i de tidlige år kan nemlig forfølge børnene resten af deres liv. Derfor er det vigtigt, at man forebygger børnefattigdom ved at lave målrettede foranstaltninger for udsatte familier og sikre gode pasnings- og undervisningsfaciliteter for børnene, så de undgår at komme dårligt fra start. Den verserende økonomiske krise er ikke socialt retfærdig, og rammer mennesker, der i forvejen var fattige, endnu hårdere. Med Parlamentets rapport rækker vi en hånd frem til de mest sårbare i vore samfund. DE FLESTE investorer profiterer kun, når kurserne stiger. Ved hjælp af finansielle instrumenter som "short selling" og "Credit Default Swaps" (CDS'er) kan investorer imidlertid også tjene penge, når kurserne falder. Short selling er en handelsstrategi, hvor man spekulerer i, at en aktie falder i værdi, mens CDS'er er en forsikring mod, at et finansielt aktiv går konkurs. Begge instrumenter udnytter andre investorers ulykke og kan øge låneomkostningerne for regeringer, som det bl.a. er sket i Grækenlands tilfælde. I denne uge blev vi enige om at regulere markedet for disse spekulative og ødelæggende finansielle instrumenter. Reguleringen vil skabe mere gennemsigtighed omkring short-selling aktiviteter, skabe fælles regler om forbud af short-selling og brugen af CDS'er i krisetider samt styrke det europæiske finanstilsyns rolle. For første gang nogensinde har man forbudt et finansielt instrument, så der ikke længere kan spekuleres i at lande går fallit. Jeg finder det særdeles glædeligt med disse tiltag. For hvis vi skal lære noget af den værste finansielle krise i nyere tid, så er det, at spekulanter ikke skal have lov til at underminere hele landes økonomier og drive profit på andre folks ulykke! OLE CHRISTENSEN er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst. Hjemmeside: www.oleeu.dk.