Lokalpolitik

Stop til stor skade for samfundet

SKAT:Ikke underligt er tilhængerne af skattestoppet på tilbagetog. Der er da stadig enkelte, der betegner vi andre som "skattegale" i mangel på saglige argumenter for dette vanvid. I forbindelse med strukturkommissionens modeller for sammenlægning af kommuner og amter, har regeringen meddelt vidtgående ændringer. Reduktionen i antallet af de kendte enheder vil i langt de fleste tilfælde medføre højere skatter på det lokale plan. Så taget for pålydende vil skattestoppet ikke kunne overleve en lokalpolitisk reform. I Nordjyske 28.1. udtrykker lederskribenten sin bøn om, at pengene fra et salg af DONG skal bruges fornuftigt, "men den skræmmende tanke er naturligvis, at pengene stille og roligt siver ud af statskassen, fordi regeringen både vil fastholde skattestop og samtidig nægter at beskæftige sig med velfærdsreformer", jamres der forståeligt nok! Tænk jeg troede finansminister Thor Pedersens ord om, at skattestoppet var finansieret krone for krone var troværdigt, men nu hælder avisen så til den tanke, at der måske, som påstået fra flere sider, er 8-10 milliarder, der ikke er finansieret, og som blot tages af statens overskud. En sådan handling kan kun forsvares, såfremt der kommer en politisk erkendelse af, at det har fundet sted. NORDJYSKE fortsætter 30.1. med at fortælle om skattestoppet, vel af frygt for, at ingen finder ud af det på lønseddelen. Ingen af de seks afbildede nordjyder på side 4 denne dag har forventninger om mærkbart overskud, og os, der ikke er enig i herlighederne, betegnes som tilhørende piberiet! Avisen kører samtidig en makaber artikelserie under overskriften "Hvad skal vi leve af?" omkring de beskæftigelsesmæssige trængsler i det nordjyske. Ingen nævner, at skattestoppet jo også har skyld her. Skattestoppet er en meget kraftig politisk topstyring, som mange lokalpolitikere endnu ikke har fattet. Tænk sig, de hænder, der kunne komme i sving med nødvendig vedligeholdelse af skoler, gader, veje og ikke mindst kloakker med en ubetydelig skattestigning. Når der i forbindelse med ændringer i kommunestrukturen tales om afgivelse af indflydelse og magt, er det for intet at regne for det enkelte menneske og lokalsamfund mod den skade, som skattestoppet medfører udviklingsmæssigt for alle! Borgerlige politikere ville først have renten ned for at få gang i hjulene. Det hjalp ingenting – tværtimod. Så skulle der være skattestop, så folk fik lyst til at arbejde mere. Der er formodentlig 185.000 ledige, inden sommeren står for døren. 31.1. skriver tre medlemmer af Venstres håbefulde erhvervsudvalg et langt stykke om nyt nordjysk lederskab. De mener, at deres kandidater er bedre end Henning G. Jensen, Orla Hav m.fl. Der er næsten to år til valget – er det virkelig Venstres bud på erhvervsfremmende foranstaltninger i så mørk en tid beskæftigelsesmæssigt? I min hjemkommune fik Orla Hav ca. 2000 personlige stemmer ved sidste valg. Venstres lokale kandidat opnåede ikke engang genvalg – endda i et år, hvor partiet stod stærkt på landsplan! Så har nordjyderne vel fortalt deres mening om lederskab. Men det skal de jo sige i erhvervsudvalget. Som 29.1. i TV-avisen, da Bertel Haarder blev bedt om at kommentere en udtalelse fra Koffi Annan om det hensyn, Europa bør tage til de kæmpemæssige flygtningeproblemer. Integrationsministeren svarede koldt: Jamen, det skal han sige! Vi må som læsere indse, at Venstres erhvervsudvalg ikke har konstruktive forslag til krisen i det nordjyske, og derfor i stedet er startet valgkampen med en række personangreb om dårligt lederskab. Lad os huske på det.