EMNER

Stop Udbetaling Danmark

ØKONOMI:For to år siden, 23. oktober 2009, udtaler jeg på forsiden af NORDJYSKE: Det vil være katastrofalt for borgernes retssikkerhed og kommunernes økonomi at oprette Udbetaling Danmark. Nu kan vi så se, at en række borgmestre og KL-formand, har fundet ud af, at det koster kommunerne adskillige millioner kroner at flytte de kommunale opgaver til Udbetaling Danmark. Så de kræver, at regeringen stopper flytningen her og nu. To millioner borger vil fra 2012-2013 ikke længere kunne blive betjent i deres kommune, i forhold til økonomien, omkring folke- og førtidspension, barselsdagpenge og familieydelser. Borgerne vil blive henvist til de fem ATP-centre, som i Nordjylland kommer til at ligge i Frederikshavn. Det vil bl. a. betyde, at folkepensionisterne fra Thisted og Hobro vil få over 200 km kørsel for at blive betjent. Alternativet er, at borgerne skal betjene sig selv via internettet. Det vil få mange borgere, specielt ældre, til at give op, hvorved man ikke kan være sikre på, at borgerne får de ydelser, som de er berettiget til. Foruden min udtalelse i NORDJYSKE skrev jeg for to år siden til alle folketingets kommunalordfører, socialordfører og DF-toppen. Samtidig med, at jeg havde inviteret alle nordjyske politiker til møde i HK Nordjylland. Desværre kom kun Rasmus Prehn (S) og Pernille Vigsø Bagge (SF), foruden de 20 fremmødte HK-kolleger, som arbejder med de nævnte fagområder og meget ihærdig øsede ud af deres viden, omkring hvilket problemer en flytning ville betyde. Det var den tidligere regering, som for alt i verden ville presse en flytning igennem, uanset omkostningerne. Men den nuværende regering har mulighed for at stoppe flytningen og lade opgaverne blive i kommunerne, da den endelige lovgivning ikke er vedtaget. Så vi håber alle, at den nuværende regering vil leve op til målsætningen med at lave kommunalreformen i 2007, nemlig at borgerne kun skal have en indgang til det offentlig, via deres egen kommune. Foruden, at man sikre borgernes retssikkerhed og kommunernes, i forvejen svære økonomiske situation.