Stop usaglig kritik

MUSLINGER:Limfjorden er faktisk blevet renere, end den har været igennem mange år. Faktisk så ren, at det måske kan blive et problem med føden til selv muslinger, hvis denne udvikling fortsætter. Nu er det normalt ikke erhvervet, der svarer på amternes vegne, men der er jo også udfald mod muslingeerhvervet i Evan Munkholms indlæg 29.3. Evan Munkholm klandrer muslingefiskeriet for en række ulykker. Det er forstemmende, at al den viden, der er frembragt i de senere år, ikke har fundet vej ud til Evan Munkholm. Muslingefiskeriet berører kun ca. 10-15 procent af fjordens bund, over 40 procent af fjorden er permanent lukket for muslingefiskeri. Bestanden af muslinger er på ingen måde i fare på grund af muslingefiskeriet, set i det store perspektiv. Biologerne anser det faktisk ikke muligt at fiske blåmuslingebestanden ned. Det, der kan berøre bestandsstørrelsen, er iltsvind og lignende. Så angribe muslingefiskerne for at være skyld i tilbagegangen af fisk i Limfjorden er gentagne gange tilbagevist af eksperterne. Der er ikke nogen sammenhæng. Årsagerne skal findes andre steder, der er mange bud herpå. Muslingefiskere fisker ikke i områder, hvor der er tangbevoksninger. For det første er der ikke muslinger de steder, hvor der er tang, for det andet vil tang ødelægge fiskeredskabets muligheder for at fange muslinger. Sidst men ikke mindst, det er rigtigt, at muslingerne er med til at holde vandet rent. Muslingerne filtrerer vandet for de små organismer. De muslinger, der er de mest effektive filtratorer, er de unge individer, det er bevist, at evnen til at filtrere mindskes med alderen. Derfor er det optimalt, at der tyndes ud i muslingerne, så der bliver plads til, at de unge individer kan komme til, og dermed forøge "vandrensningen". Hertil kommer så, at fiskeriet bortfjerner store mængder kvælstof og fosfor i de muslinger, der landes, hvilket jo også er med til at rense fjorden. For ikke at få det hele til at lyde for rosenrødt, så har erhvervsaktiviteter som muslingefiskeri en påvirkning på naturen, det har al aktivitet, også landbruget, men det giver arbejdspladser og dem har vi stærkt behov for. Vi skal have en fornuftig balance, og det mener vi også, der er fundet inden for muslingefiskeriet.