Stop uværdig mistænkeliggørelse

Asylansøgere opholder sig i gennemsnit 804 dage på asylcentre mod 313 dage for tre år siden.

Selvom antallet af asylansøgere er faldet fra 12.500 i 2001 til 2700 i 2003, er sagsbehandlingstiden altså steget fra godt 10 til næsten 27 måneder! Det psykiske stress på ofte traumatiserede flygtninge, der i over to år og ofte endnu længere ikke ved, om de er købt eller solgt, er naturligvis enormt. Hele familier med voksne og børn går langsomt men sikkert i menneskeligopløsning. Hvis ikke de havde traumer, da de kom, så får de det da helt sikkertaf ventetiden. Dette ses da også af, at de asylansøgere, der har været herlængst, har et stigende behov for psykologbistand og desværre også oftere får tvangsfjernet børnene, fordi vilkårene på asylcentrene simpelthen ikke egner sig til familieliv. Nu kunne man så forvente, at integrationsminister Bertel Haarder (V) ville love kortere behandlingstid, øget effektivitet og følgelig lavere udgifter til sagsbehandling, ophold, medicin etc. Men Bertels veje er som bekendt hævet over almindelig logik. Integrationsministeren har fået den tanke, at: "Sygdom kan jo være en af vejene til at få humanitær opholdstilladelse i Danmark", og det skal altså i fokus. Bertel Haarder vil først og fremmest iværksætte en undersøgelse af, hvorfor sundhedsudgifterne er steget, og mistænkeliggør altså børn og traumatiserede voksne, der i forvejen må trækkes med langt over to år på et asylcenter for at blive syge med vilje! I stedet for at mistænkeliggøre traumatiserede børn og voksne, skulle ministeren hellere bruge sin energi på at få sit ministerium til at fungere og optræde som integrationsminister i stedet for som minister for udpegning af syndebukke for regeringens fejlslagne mangel på politik. Skylden for de længere sagsbehandlingstider placerer Bertel Haarder ene og alene hos ansøgerne selv, og tilføjer, at de bare kan lade være med at bruge de muligheder, der er indbygget i systemet for at sikre et retfærdigt resultat og på den baggrund klage over afgørelser, de synes er forkerte.