Lokalpolitik

Stop VK's ideologiske korstog

Det Radikale Venstre i Nordjylland råder den radikale folketingsgruppe til at bruge Grundlovens folkeafstemningsmulighed til at standse regeringens strukturforslag.

Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt må konstatere, at der ikke i Strukturkommissionens rapport foreligger reelle saglige begrundelser for de store ændringer, regeringen lægger op til til på det amtslige og kommunale niveau. Vi må også konstatere, at regeringen i sin iver for at få deres idé gennemført i en håndevending lader hånt om al folkelig demokratisk anstændighed. Der gives ingen tid til folkelig fordybelse og diskussion. Vi må desværre også konstatere, at regeringens udspil reelt indebærer både en kraftig øget statslig styring, en ødelæggelse af velfungerende faglige miljøer i amterne på f. eks. handicapområdet og en kraftig begrænsning i den folkelige deltagelse i det lokale politiske liv. Hensigten kan kun opfattes som stært idiologisk fra regeringens side: Man ønsker tilsyneladende at skabe et samfund med professionelle politikere, der kan træffe såkaldte effektive, markedsorienterede beslutninger uden for megert folkelig indblanding. Det er ikke den radikale vision af et folkeligt demokrati. Regeringens ultimative oplæg til et bredt forlig om stukturreformen viser tydeligt, at regeringen ikke er indstillet på reelle drøftelser; Man er ikke villig til at inddrage oppositionens velbegrundede ønsker om, at de nye regioner skal have reelle opgaver inden for miljø, erhvervsudvikling, det sociale område, kollektiv trafik og uddannelse, og at have skatteudskrivningsret, således at de også får et økonomisk ansvar. Desuden ønsker Det Radikale Venstre i Nordjylland at påpege, at den nordjyske region i regeringsforslaget er for lille i forhold til det midtjyske. Det vil på sigt undergrave det nordjyske sygehusvæsen. Regeringen er tilsyneladende indstillet på at gennemføre strukturreformforslaget via et smalt forlig med Dansk Folkeparti. Det er dets ret, men det er politisk uklogt; En så gennemgribende ændring af Danmarkskortet og opgavefordelingen bør hvile på et bredt flertal. Vi skal derfor opfordre regeringen til at besinde sig. Gør den ikke det, skal vi opfordre Det Radikale Venstres folketingsgruppe til at søge samlet støtte til anvendelse af grundlovens bestemmelse i § 42 om folkeafstemninger, således at vælgerne får en mulighed for at standse regeringens ideologiske korstog.