Stoppede efter 26 år som formand

Gedsted Rideklub tog afsked med populær leder

GEDSTED:En sjælden formandskarrierre. Det kan man med god ret kalde Jean Haubros formandstid i Gedsted Rideklub. I samfulde 26 år har hun beklædt posten. Men nu er det slut. På generalforsamlingen forleden meddelte Jean Haubro, at hun ønskede at stoppe som formand men var dog villig til fortsat tage tage et nap med i bestyrelsen, så ved dens efterfølgende konstituering blev hun valgt til kasserer. Som ny formand valgtes Gert Madsen og til næstformand Heidi Dyrvig. Den øvrige bestyrelses består af Sussi Thybo (sekretær), Kim Fauerskov og Karina Pedersen (ungdomsrepræsentant). Derudover er Addie Pedersen suppleant for bestyrelsen, mens Tonny Nielsen er det for staldudvalget. Stort arbejde - Jean Haubro har gennem de mange år lagt et kæmpearbejde i rideklubben, der har fyldt meget i Jean Haubro og hendes families liv. Nu er hun trådt lidt i baggrunden men er stadig på banen - især med at få "skubbet" den ny formand godt på vej. Mon hun kan "skubbe" så godt, at der går 26 år før klubben igen skal have ny formand, ja, det må tiden vise.Men i hvert fald havde Gedsted Rideklub ikke været den samme uden Jean Haubro, erklærer næstformanden, Heidi Dyrvig. Udvalg nedlagt På generalforsamlingen, der med 25 deltagere blev holdt i rideklubbens cafeteria, aflagde Jean Haubro sin sidste formandsberetning, hvori hun bl. a. opridsede årets aktiviteter og generelt betegnede årets forløb som "godt", ligesom hun fremhævede, at medlemmerne havde været flinke til at give en hånd med. Men lidt malurt var der dog også på generalforsamlingen. De seneste par år har der været en del aflysninger af arrangementer, hvorfor man besluttede at nedlægge fest- og arrangementudvalget. I stedet lød der en opfordring til, at enkeltpersoner i klubben selv laver arrangementer. Og endelig var der en løftet pegefinger, nemlig til de ryttere, der er set i mørke aftener uden lys og hjelm.